Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 44 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 44
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Van Dam van Isseltweg 44

Het perceel met woonhuis aan de van Dam van Isseltweg nummer 44 was eigendom van mevrouw de Kroon-Poelenjee. In 1931 diende haar echtgenoot de heer Matthijs Nicolaas de Kroon een verzoek in tot de bouw van een ketelhuis met schoorsteen aan het bestaande woonhuis. Dit verzoek werd gehonoreerd door de Gemeente, met de nodige eisen over het gebruik van materialen en de hoogte van de schoorsteen.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Vergunning voor bouw ketelhuis met schoorsteen op het perceel van nr 44 aan de van Dam van Isseltweg


Familiegegevens
Mevrouw Poelenjee was gehuwd met de heer Matthijs Nicolaas de Kroon, buiten gemeenschap van goederen.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In juli 1955 werd het perceel grond met woonhuis, kassen, schuur, ketelhuis en teelland, kadastraal bekend als Sectie H nummer 3906 groot 0.80.10 HA, door de Gemeente aangekocht voor 60.000 gulden. Mevrouw de Kroon - Poelenjee was de verkopende partij en haar echtgenoot gevolmachtigde, aangezien zij niet in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Er werd met de Gemeente overeengekomen dat het echtpaar in het huis mocht blijven wonen, totdat ze ander onderdak hadden gevonden, en/of tot de sloop. Het echtpaar verhuisde begin december 1956 naar de gemeente Uithoorn. In april 1957 ontdekte de Gemeente dat na de aankoop van de woning, geen huur was doorberekend over de periode van juni 1955 tot december 1956. Zij stelde dit vast op 400 gulden per jaar en dat betekende voor mevrouw de Kroon - Poelenjee een nog te betalen huurbedrag aan de Gemeente van 572,22 gulden. Zij maakte bezwaar onder vermelding dat een gemeentesecretaris had gemeld dat er geen huur betaald hoefde te worden. De gemeentesecretaris kon zich deze afspraak niet meer herinneren en de Gemeente besloot om het huurbedrag niet te vorderen. De zaak werd gesloten.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.351.11 Doos 7 en BS Amstelveen

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder