Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 46 en 47 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 46 en 47
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Van Dam van Isseltweg 46 en 47

De huisnummers 46 en 47 aan de van Dam van Isseltweg waren van een twee onder een kap woning. Nummer 46 kocht koopman Arie van Noord in 1941 van Klaas Ziel. Nummer 47, het woonhuis met tuin en erf, kocht Jan Dobber Jr in 1922 van de bouwkundige en makelaar Johannes Rolvink voor 5.500 gulden.

Familiegegevens van van Noord nr 46
Arie van Noord werd geboren in 1900. Hij was gehuwd met Trijntje van Scherpenzeel, die was geboren in 1902 te Zierikzee. Het echtpaar kreeg 7 kinderen, Corrie, Ronald, Irene, Miep, Yolande, Martin en Astrid. Arie was sinds 1974 weduwnaar toen hij op 97 jarige leeftijd in 1997 te Amstelveen overleed.

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Overlijdensbericht uit Amstelveensch Weekblad


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel nummer 46
Terwijl de meeste huizen rond 1956 werden opgekocht door de Gemeente Nieuwer-Amstel om de gemeentelijke uitbreidingsplannen te verwezenlijken, verkocht van Noord zijn woning pas in 1960. Het woonhuis, erf en schuur, bekend als Sectie H nr. 2185 ter grootte van 0.07.19 HA, werden tegen de prijs van 7.000 gulden aan de Gemeente verkocht.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 8 en BR Amstelveen
Familiegegevens van Dobber
Jan Dobber Sr. werd geboren op 23 januari 1863 te Haringcarspel (kop van Noord-Holland), als zoon van Cornelis Dobber en Antje Punt. Hij huwde op 2 december 1885 met Teuntje de Jong, die geboren werd op 9 maart 1863, afkomstig uit de Haarlemmermeer. Zij was de dochter van Lambertus de Jong en Sijntje van Raalte. Het echtpaar Dobber kreeg zes kinderen: Lammert (1886), Seintje (1888), Antje (1889), Hillegonda ((1891), Jan Jr (1894) en Teuntje (1901). Het gezin woonde in eerste instantie in de bocht van de Amsterdamseweg waar later het pand van het Leger des Heils werd gebouwd (inmiddels gesloopt). In 1922 verhuisden zij naar de van Dam van Isseltweg nummer 47.

Jan Dobber Jr was eigenaar van de woning en perceel grond, ongehuwd en liet daarom meteen na aankoop een testament opmaken, waarin hij zijn ouders als zijn erfgenamen benoemde. Het beroep van Jan Dobber Jr stond omschreven als schillenboer en als rijwielhersteller. (Of hij beiden was is ons niet bekend). Jan Dobber Sr overleed in Amstelveen op 2 november 1931. Zijn echtgenote Teuntje, overleed in Amstelveen op 19 februari 1937.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel nummer 47
In april 1937 kan Dobber Jr de hypotheekaflossing niet meer voldoen. De Gemeente neemt met een zogenaamde crediethypotheek van 4.000 gulden het huis en grond, kadastraal bekend als Sectie H nr. 2186 ter grootte van 0.04.24 HA, over op advies van de Gemeentelijke Sociale Dienst.
De Gemeente besluit om Dobber wekelijks te ondersteunen conform de bepalingen van de armenwet. Tevens mocht Dobber Jr in de woning verblijven zolang zijn gezondheid dit toeliet. In juli 1953 was de gezondheidstoestand van Dobber slecht (ernstige invaliditeit) en werd hij in Huize Unicum te Heemstede opgenomen voor 4,25 gulden per dag. Het huis en de grond werden vanwege de verstrekte “armenondersteuning” en de hypotheekconstructie, eigendom van de Gemeente Nieuwer-Amstel, die het verhuurde totdat de uitbreidingsplannen ten uitvoer werden gebracht.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 5 en Bev. Reg. Nieuwer-Amstel

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder