Bijgewerkt: 22 september 2020

Kaart van Dam van Isseltweg - 1904

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Kaart van Dam van Isseltweg
(Bron: Eigen collectie - particulier)

Kopie van een kadasterkaart uit 1904
Op de kaart staat naast de boerderij nr 57, die is omcirkeld, rechts het later afgebrande huis bij de drie huizen tussen nr 65 en 73 staat ook op de kaart. Nummer 26 ontbreekt op de kaart. Het eerste huis is Nummer 29. De locatie is te vergelijken met het daarna gebouwde huis dat overgeplaatst werd naar de Middenweg.(Foto - Particuliere Collectie)

Overzichtkaart van de Van Dam van Isseltweg uit 1905, waarbij de straatnamen er later in zijn bijgeschreven


Op de originele kaart van 1905 staan de namen Van Dam van Isseltweg en Middenweg niet genoemd, wel de naam Kalfjeslaan of 't kleine Loopveld en ook de naam Ouderkerker Laan of 't Groote Loopveld. In de officiële archieven van vóór 1925 staat alleen de naam Middelpolder genoemd en geen straatnamen. Pas op een kaart uit 1923 staat voor het eerst de naam Middenweg genoemd.

De beschrijving van de verkoop van woonhuizen en percelen grond (zie verder in deze categorie) betreft de verticale banen op de kaart onder het vak van Middel (polder). De gemeente Nieuwer Amstel wilde in de jaren vanaf 1950 de van Sonweg gaan verbreden en torenflats bouwen (de huidige Meander). Hiervoor was een onteigeningsprocedure nodig voor de woningen aan de Van Dam van Isseltweg.

De gemeente was jaren bezig de percelen op te kopen. Soms moest een bewoner met behulp van een deurwaarder uit zijn huis gezet worden. In grote lijn staat bij elk huis het verhaal te lezen dat in diverse acten van de Gemeente Nieuwer-Amstel was terug te vinden.

Het weergeven van deze geschiedenis was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de heer Jol Soet. De heer Soet had boekwerken vol acten en tekeningen die de eigenaars van Amstelveenweb.com mochten lenen. De zoon van Douwe van der Leest, gaf toestemming voor het publiceren van de tekeningen. De gemeente Nieuwer-Amstel had de heer Van der Leest ingehuurd met het verzoek om voor de archieven, alle huizen en boerderijen te tekeningen, zodat een stukje geschiedenis bewaard zou blijven. Maar voor wie?

Het is dankzij de heer Soet en de heer Van der Leest, dat Amstelveenweb u dit stukje geschiedenis kan tonen.

Lees ook over de Middenweg en de Machineweg.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder