Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 48 - 1950

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 48
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Van Dam van Isseltweg 48

Bewoners van huis aan de Van Dam van Isseltweg waren achtereenvolgend:
1880 tot 1890 Jan Scheepens, geb. 1856 en Hendrika de Wijs, geb. 1861 met 3 kinderen.
1890 tot 1893 Michiel Johannes de Wijs, geb. 1829 en Adriana Rasenbergh, geb. 1823.
1890 tot 1901 Adriana Rasenbergh geb. 1823, weduwe vanaf 1893, met inwoning na 1895 van A. v.d. Logt en Maria Vrolijk.
1893 tot 1895 Gerrit van den Heuvel, geb. 1869 (zoon van Matthijs van den Heuvel) en Marretje Muis, geb. 1871 met 1 kind, inwonend.
Gerrit en Marretje

1901 tot 1910 Johannes Schrier, geb. 1874 en Lena Cornelia van den Heuvel, geb. 1874 (dochter van Matthijs van den Heuvel)
met 4 kinderen en 2 inwonenden. In 1910 emigreerden zij naar Amerika.

Hannes en Lena

1910 tot 1917 Hermanus Johannes Kouw, geb. 1885 en Maria Wilhelmina de Jong, geb. 1887 met 3 kinderen.
1917 tot 1919 Jacobus Muis, geb. 1862 en Grietje Vermeulen, geb. 1865.
Vanaf 1919 tot 1934 huurde Matthijs van den Heuvel deze woning met grond en schuur van Johan Koert van Noord en na 1922 van Johannes Frederik Kesting. Matthijs van den Heuvel, geb. 1838 en Maria Rikaart, geb. 1854 woonden er samen met kleinkinderen Maria van den Heuvel, dochter van Gerrit, en Hendrik Simon Zuiderent, zoon van Huig Bastiaan. Huig Bastiaan was een zoon van Maria Rikaart uit haar eerste huwelijk.

Matthijs en Maria

Zij woonden eerst op van Dam van Isseltweg 57. Lees aldaar de familiegeschiedenis.


Een leuk voorval was het volgende: Toen in 1922 het actief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd ging kleindochter Maria met haar oma Maria Rikaart naar het stembureau. Daar weigerde grootmoeder om met een rood potlood te stemmen. Ze wilde niet 'rood' stemmen...... Het kostte de voorzitter van het stembureau de nodige moeite om haar te overtuigen dat je met een rood potlood toch op een christelijke partij kon stemmen. Dit voorval haalde toen de plaatselijke pers (Het Amstelveens Weekblad).

Kleindochter Maria van den Heuvel trouwde 25 augustus 1932 met Henk Niezen. Deze was weduwnaar en had een boerderij in Aalsmeer-Oost en bleef na zijn trouwen heen en weer pendelen tussen Aalsmeer en Nieuwer-Amstel. Na het overlijden van grootvader Matthijs, is Maria met haar zoon Henk bij Henk Niezen gaan wonen op de boerderij in Aalsmeer Oost. Echter niet voor lang, want in 1935 werd haar moeder Marretje ernstig ziek en is Maria met haar zoon Henk weer vertrokken naar Middenweg 105 tot haar moeder overleed op 2 maart 1935. Daarna is Maria met kind weer teruggegaan naar haar man in Aalsmeer-Oost.

heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Matthijs van den Heuvel op 86-jarige leeftijd in 1924


Foto Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Maria Rikaart met echtgenoot Matthijs van den Heuvel rond 1925


Toen Matthijs 90 jaar werd, heeft men dat flink gevierd. Niet alleen met familie maar ook vrienden kwamen hem feliciteren, waaronder mevrouw Lena Colijn-Groenenberg, die mede namens haar man, de politicus en staatsman Hendrikus Colijn de felicitaties kwam overbrengen. Hendrik Colijn was familie aangezien zijn moeder Anna Verkuijl een nicht was van Matthijs van den Heuvel. Op de boerderij van Antonie Colijn en Anna Verkuijl zijn Lena Cornelia van den Heuvel en Johannes Schrier aan elkaar gekomen. (Zie van Dam van Isseltweg 57, deel 1 - waar in de tekst staat: Drie huwelijken in korte tijd).

heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Op 26 december 1931 overleed Maria Rikaart in de ouderdom van 77 jaar.
Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats (Iepenhof) in Hoofddorp.

Op 22 december 1934 overleed Matthijs van den Heuvel op 96 jarige leeftijd en hij werd begraven bij
zijn derde vrouw in het familiegraf te Hoofddorp. Het grafmonument is daar nog aanwezig.


heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Annonce Matthijs van den Heuvel


heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)


In 1922 verkocht Johan Koert van Noord het huis aan schipper Johannes Frederik Kesting.

Familiegegevens van Kesting
De heer Johannes Frederik Kesting wordt in 1862 geboren in de Haarlemmermeer en verhuist als kind met zijn ouders naar Nieuwer-Amstel. In 1884 trouwt hij met Hendrika Roeland (1863-1943). In 1885 start de heer Kesting zijn eigen bedrijfje. Hij is schipper en heeft zijn eigen schip 'Hoop op Welvaren'. In 1911 koopt hij een nieuw gebouwd dubbel woonhuis aan de Ouderkerkerlaan 6-7 en gaat daar wonen. Op Ouderkerkerlaan nummer 4 woont zijn zuster Wilhemina Frederika Kesting die met Klaas van Wier is getrouwd. In het Jaarverslag van de gemeente Amstelveen wordt in 1915 voor het eerst melding gemaakt van het schip van de heer Kesting. In 1916 koopt hij het schip 'Hoop op Zegen'.

Het echtpaar kreeg 7 kinderen te weten:
- Jan, (1886-1963) werkman en gehuwd met Neeltje Jacoba Hijkamp, Fabrieksteeg 6.
- Peterke (1892-1960) gehuwd met Jan de Boer (1889-1966), kruidenier Kerkplein 32, later heet dit Dorpsstraat.
- Apolonia (1893-1977) gehuwd met Huibert Brouwer, melkslijter, woonde eerst van Dam van Isseltweg 49, later, pas na 1936 aan de Ouderkerkerlaan nummer 7.
- Marinus (1895-1975) schipper en koopman, gehuwd met Cornelia Verwer, Bleekerskade 74 te N-Amstel.
- Marijtje (1888-1963) gehuwd met Germent Broertje, 'electricijn' wonende Jacob van Lennepstraat 346 te Amsterdam.
- Helena (1898-1972) gehuwd met Willem Jongkind, ambtenaar bij de NS, Edisonplein 6b te Schiedam.
- Gijsbertha Dirkje (1904-1985) zonder beroep, ongehuwd wonende Katerstraat nummer 50.
De heer Kesting overleed te Nieuwer-Amstel op 23 januari 1936 en Hendrika, zijn echtgenote op 7 oktober 1943.


(Foto M. de Boer - Particuliere Collectie)

Johannes Frederik Kesting


De zonen Jan en Marinus werken ook in de zaak van hun vader, maar Jan Kesting stopt daarmee tussen 1917 en 1922. In 1923 laat de heer J.F. Kesting naast nummer 48 (toen nr. E20) nog een huis aan de Dam van Isseltweg bouwen, nl nummer 49 (toen nr. E20a), voor zijn dochter Apolonia en haar echtgenoot Huibert Brouwer . Over de jaren 30 van de vorige eeuw, is niet veel bekend. De heer Kesting bezat een dubbel woonhuis aan de Ouderkerkerlaan, twee huizen aan de Dam van Isseltweg en twee binnenvaartschepen. Voor de crisisjaren was dit toch een mooi bezit. In 1931 gaat zoon Marinus Kesting aan wal wonen en wel in een huis aan de Bleekerskade nr 74. Hij koopt een nieuwe Ford en vervoert hiermee hetgeen zijn vader op het water vervoerde.

Als de heer J.F. Kesting op 23 januari 1936 overlijdt, blijkt de crisis toch flink te hebben toegeslagen. De schulden zijn even hoog als de bezittingen. Het bedrijf van J.F. Kesting en Zonen wordt opgeheven. Weduwe Hendrika verhuist later naar de Katerstraat 50 en trekt bij dochter Apolonia in, die inmiddels al verhuisd was. In de acten van de Gemeente Amstelveen staat beschreven dat het woonhuis en grond aan de van Dam van Isseltweg nummer 48 werden gekocht in 1943 door Adriaan Colijn, na het overlijden van mevrouw Hendrika Roeland, van de erven van de schipper J.F. Kesting, voor 3.200 gulden. De heer Jan Lelieveld kocht in 1943 het woonhuis aan de van Dam van Isseltweg nummer 49, met veestallen en hokken en bijbehorende bouwgrond voor 13.000 gulden, ook van de erven van schipper J.F. Kesting tijdens een openbare veiling.

Adriaan Colijn, gemeentewerkman, was geboren in Babbeloniënbroek en getrouwd met Annigjen Schonewille (overleden in 1965). Het echtpaar had 5 kinderen: Nelly, overleden op 12-jarige leeftijd, Jan, Corrie, Kees en Alida. Alida verhuisde later naar Baarn, maar kwam met haar echtgenoot de heer Gielen naar Amstelveen terug, om voor haar vader te zorgen.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In juli 1958 verkoopt de heer Colijn zijn perceel met opstallen, kadastraal bekend als Sectie H nr. 6023 ter grootte van 0.13.00 HA, aan de Gemeente voor de prijs van 13.300 gulden. Het gezin Colijn was toen al verhuisd naar de Ouderkerkerlaan 48 te Amstelveen. Vermoedelijk had hij, om de verhuizing te bekostigen, daarom al op voorhand van de verkoop een voorschot van 2.500 gulden van de Gemeente ontvangen.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 + 91x11 Doos 4 en BR Amstelveen
Naast de diverse acten van de Gemeente Nieuwer-Amstel, is veel informatie in dit item verkregen van de heer Jan Leendert van den Heuvel, achterkleinkind van Matthijs van den Heuvel

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder