Bijgewerkt: 18 september 2020

Middenweg 2 - 1925

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 2
(Bron: Particuliere Collectie - B. Vermeulen)

Foto uit 1925 van Middenweg 2
Op het bordje onder de nok staat: TIS ALTIJD WAT
Op het bord onder het raam: SIGAREN, SIGARETTEN EN PIJPEN

Voorgeschiedenis
Een huis aan Middenweg nr 2 met Kadasterbeschrijving Sectie H, nummer 4170, had voorheen postnummer E 24. Vanaf 23 oktober 1880 woonde hier Martinus Clazing met zijn gezin. Zij kwamen uit Zaandam en verlieten het huis op 11 september 1883. Daarna betrok Lammert van Kolfschoten met zijn gezin het huis en vervolgens vanaf 1 juli 1906 Johannes van Kamperdijk. In januari 1908 ging Willem van Wassenberg er met zijn gezin wonen. Hun zoon Willem trouwde met Cornelia van den Heuvel, dochter van Gerrit van den Heuvel (Middenweg 105). Hij liet dit huis in 1924 van de Van Dam van Isseltweg overplaatsen naar de Middenweg en voorzien van een gebroken kap. Dat was het huis op de foto, aan Middenweg nummer 2.

Johannes Vermeulen en Wilhelmina Vermeulen - de Jong woonden elders in Nieuwer Amstel en vervolgens niet zo lang aan de Middenweg 81, vervolgens op nummer 86. In 1938 kocht Johannes Vermeulen het huis aan Middenweg 2, dat was gelegen aan de oostkant van de Middenweg, onmiddelijk ten noorden van de Burgemeester van Sonweg. In 1947 is er in de schuur een 2e woning gebouwd, waarin de zoon van Johannes, Jaap ging wonen met zijn echtgenote Corrie - meisjesnaam de Wilde. Zij kregen drie zoons, waaronder Bert die onder meer aan dit artikel een grote bijdrage leverde. In 1959 heeft Jaap Vermeulen het huis van zijn ouders gekocht en verkocht het in 1961 aan de gemeente Nieuwer-Amstel.

Middelpolder
(Eigen collectie - Particulier)

Kadastertekening van de diverse woonhuizen en de landverdeling,
waaronder Middenweg 2 van dhr J.Vermeulen tegen de van Sonweg aan en van dhr Udo - Middenweg 4


Middelpolder
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest

Middenweg 2


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De gemeente Nieuwer Amstel wilde het plan Bankras/Kostverlorenhof realiseren. Dat betekende aankoop van diverse percelen, waaronder Middenweg 2. Het huis met erf, schuur, tuin, boomgaard en weiland was groot 0,33,00 hectare en stond kadastraal bekend als sectie I nr 2258. De vraagprijs was fl 50.000,00.
De prijs lag hoger dan andere percelen. De reden hiervoor was inkomensschade, daar de schuur werd verhuurd voor fl 400,00 per jaar en de familie eigen groente en fruit teelde. In de boomgaard stonden 30 fruitbomen en de opbrengst daarvan zou na verkoop ook verloren gaan. Of de Gemeente daadwerkelijk deze vraagprijs heeft betaald is niet bekend.

Na aankoop van de gemeente verhuisden Jaap en Corrie Vermeulen met hun kinderen naar de Bors van Waverenstraat 28 in Amstelveen. Jaap Vermeulen had een autospuiterij aan de Koekoekslaan in Badhoevedorp. Het huis werd afgebroken in april 1962.

Middelpolder
(Eigen collectie - Particulier)

Visitekaartje van de heer Jaap Vermeulen


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 2 vlak voordat het huis werd afgebroken


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 2 vlak voordat het huis werd afgebroken, een triest gezicht


Middelpolder
(Eigen collectie - Particulier)

Aankoopbrief over grond en opstallen Middenweg 2


Bron: Gemeentearchief Amstelveen 2.07.351.11 - inv nr 83V

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder