Bijgewerkt: 22 september 2020

Van Dam van Isseltweg 50 - 1959

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 50
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening: Douwe van der Leest


Van Dam van Isseltweg 50

Op het perceel van de Van Dam van Isseltweg 50 werd in 1883 één van de eerste huizen aan de zuidelijke ringdijk van de Middelpolder gebouwd in opdracht van Daniël Gualtherus Winkler, geneesheer te Vianen. Dit houten huis kreeg als nummer Wijk A nr. 7. In 1899 wordt het huisnummer gewijzigd naar Wijk A nr. 8, later naar Wijk E nr 18, vervolgens naar Wijk E nr 21 en in 1925 naar Van Dam van Isseltweg 50. In 1927 werd het houten huis vernieuwd in baksteen.

Bewoners tot aankoop van de boerderij door de gemeente Nieuwer-Amstel
1883 tot 1889 Matthijs van den Heuvel, geb. 1838 en Cornelia Koolhaas, geboren 1839 met 6 kinderen en 1 kleinkind.
Matthijs verhuisde met zijn gezin in 1889 naar de Van Dam van Isseltweg huis nummer 57.

Matthijs

1889 tot 1890 Abraham C. N. Stieva, geb. 1848 en Elizabeth van den Heuvel, geb. 1842 (zus van Matthijs) met 4 kinderen.

Abraham en Elisabeth

1890 tot 1892 Jan van Genderen, geb. 1857 en Gerritje Visser, geb. 1862 met 2 kinderen.
1892 tot 1895 Gerrit Smit, geb. 1859 en Adriana van den Heuvel geb. 1867 (dochter van Matthijs) met 5 kinderen.

Adriana en Gerrit Smit

1895 tot 1919 Gerrit van den Heuvel, geb. 1869 (zoon van Matthijs) en Marretje Muis, geb 1871 met 5 tot 12 kinderen.

Gerrit en Marretje

Vanaf 1919 Pieter van Noord, geb. 1870 en Antje Johanna de Raadt, geb. 1875 met 9 kinderen.


(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Boerderij annex woning nummer 50 in 1958(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

De weg naar de boerderij in 1958


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In 1945 werd het huis gekocht en bewoond door veehouder Hein de Groot. Hein (H.A.) de Groot werd geboren in 1896 te Nieuwer Amstel. Hij huwde en het echtpaar kreeg drie kinderen, te weten Cornelis, Johanna en Johannes. In 1953 werd door de Gemeente het grondgebied, kadastraal bekend als Sectie H nrs 1344 en 1345 groot 1.94.00 HA voor de prijs van 20.000 gulden gekocht van Hein de Groot. Hij pachtte de percelen daarna van de Gemeente voor 650 gulden per jaar met de afspraak dat hij de Gemeente de eerste drie jaar geen land aan de pacht mocht onttrekken. Echter niet veel later in 1953 werd de Groot door de Gemeente verzocht om een deel van zijn gepachte grond van Sectie 1344 ter grootte van 0.32.00 HA tot 60 meter uit de zuidtocht, weer terug te geven. Dit in verband met de Gemeentelijke plannen om woningen te bouwen. De Groot wenste schadevergoeding. In 1954 verzocht de Gemeente de Groot wederom een stuk land in te leveren, dit keer 0.26.50 HA. Ook dit was een ongewenst voorstel, daar de Groot recht had op pacht tot mei 1956. Er volgde een ingewikkelde rekenprocedure over schadevergoeding en pachtgeld voor het resterende deel van het perceel, waar zijn woonhuis en stallen stonden.

In de navolgende jaren volgde een intensieve correspondentie, omdat de Groot niet graag wilde vertrekken en wederom aandringt op schadevergoeding, wegens bedrijfsbeindiging. Uiteindelijk ontving hij 10.000 duizend gulden schadevergoeding en werd in april 1960 door de rechtbank gedwongen, desnoods met behulp van de sterke arm, zijn bedrijf te ontruimen (*). Het gezin was toen al verhuisd naar het Nassaupark in Amstelveen. De Groot had te kennen gegeven dat hij een zuivelbedrijf wilde starten en de Gemeente zou bezien of dit gerealiseerd kon worden in een van de winkelpanden van het hellingbaancomplex. Of dit werkelijk zo is uitgevoerd is ons niet bekend.

(*)Dat de Gemeente stelde dat de Groot desnoods met de sterke arm van zijn perceel werd verwijderd, had een achterliggende reden. Op 1 maart 1960 was n van de torenkranen, die gebruikt werd voor de bouw van V&D, gekanteld en gevallen. Dit was vlakbij de nummers 49 en 50. Om voor de toekomst vrij van claims te zijn bij mogelijke ongevallen, verzocht N.V. de Jongs Torenbouw de Gemeente om tot spoedige ontruiming van beide panden over te gaan.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 + 91x11 Doos 8 en BS Amstelveen

Foto Amstelveen
(Bron: Eigendom Collectie - Particulier)

Op speciaal verzoek van V&D heeft tekenaar Douwe van der Leest een tekening gemaakt van de boerderij die ooit op de plek heeft gestaan waar nu het warenhuis staat. Op de achtergrond zijn de contouren zichtbaar van het toenmalige V&D filiaal. De tekening werd uitgereikt als attentie aan bezoekers van het destijds vernieuwde warenhuis V&D

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder