Bijgewerkt: 28 april 2017

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Kostverloren
Noordelijk deel
Käthe Kollwitz (1867-1945)
Duits grafica, schilderes en beeldhouwster.


Randwijck, Buurt Over Ouderkerk, Kronenburg
Naam van een herberg
In 1650 was een zekere Jan Claesz Kalf eigenaar van de herberg 't Kalfje aan de Amstel, op de hoek van een laan. De naam Kalfjeslaan is hier van afgeleid. In 1965 is 't Kalfje afgebrand.
Zie ook Het Kalfje


Legmeer
Branderij van kalk
In de 16de eeuw waren er al in het buurtschap Waardhuizen langs de Amstel, twee kalkovens. In een transportregister wordt vermeld dat op 28 februari 1595 Cornelis Danckertszoon, burger van Amsterdam, twee kalkovens met huis, schuur, twee vlotschuiten en ander gereedschap, aan zijn medeburger Reijer Huijgenszoon transporteert.


Elsrijk - Oost
Zuidelijk deel - Elsrijk - Oost
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926)
Fysicus.
Hij werkte van 1871 tot 1872 te Heidelberg bij Kirchhoff en Bunsen en werd in 1878 assistent te Delft. Van 1882 tot 1924 was Kamerlingh Onnes hoogleraar te Leiden, waar hij het naar hem genoemde cryogeenlaboratorium stichtte.


Elsrijk - Oost
Kardinaal de Jong (1885-1955)
Kerkhistoricus.
In 1936 werd de Jongh aartsbisschop van Utrecht en in 1945 kardinaal.


Elsrijk - Oost
Karel Willem Frederik Marie Doorman
(23 april 1889 – 28 februari 1942)
Nederlandse Schout-bij-nacht.


Groenelaan
Noord-oostelijk kwadrant
Berg van 482m hoog
Karmel betekent in het Hebreeuws: boomgaard en wordt in het Arabisch Gebel Mar Elvas genoemd.
Het ligt aan de kust van Israël bij Haifa en is met bossen begroeid.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Kastanje
Boomsoort.
Het woord kastanje is afgeleid van het Latijn castanea en Grieks kastanon. Het is een naam voor houtsoorten geleverd door het geslacht Castanea.


Karselaan / Patrimonium

Klaas Kater (1833-1916), oprichter en voorzitter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium.Kostverloren
Noordelijk deel
Kathleen Ferrier (1912-1953)
Brits zangeres.


Elsrijk - West, Oude Dorp
Kazernepad, alias Zwarte Pad
De naam 'kazerne' wijst op de naast het pad liggende voormalige marechaussee kazerne, die nu het jongerencentrum 'De Bajes' is. In de volksmond gebruikt men de naam Zwarte Pad voor dit fietspad. Dit is verwarrend, omdat de naam Zwarte Pad al officieel in gebruik is voor het pad in Bovenkerk, tussen de Legmeerdijk en de Kleine Noorddijk, nabij de St. Urbanuskerk. De naam Zwarte Pad voor dit in Bovenkerk gelegen pad, komt al voor op een kaart uit 1954.
Op een kaart uit 1938 staat de naam Kazernepad vermeld als naam voor het gedeelte van het Oude Dorp tussen de Rijksweg A9 en de Stationsstraat.
Zie ook KazernepadBankras
De wijk Bankras wordt door de Keerpuntweg en Overture, die onder de A-9 doorlopen verbonden met wijk 10 Groenelaan.
Verbindingsweg tussen Meander en Ouderkerkerlaan langs het voormalige zwembad het Keerpunt.


Keizer Karelpark - West
Noordelijk deel tot Keizer Karelweg
Karel V - 24 februari 1500 te Gent – 21 september 1558 te San Yuste
Voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg. Hij was sinds 1506 vorst van de meeste Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de Nederlanden algemeen bekend als Keizer Karel.
Zie ook Keizer KarelwegElsrijk - West, Elsrijk - Oost, Keizer Karelpark - West
Noord-westelijk kwadrant - Elsrijk - West, Zuid-westelijk kwadrant - Elsrijk - West, Wijkdeel ten zuiden van de Keizer Karelweg
Karel V - 24 februari 1500 te Gent – 21 september 1558 te San Yuste
Voor zijn mondigverklaring Karel van Luxemburg geheten, uit het Huis Habsburg. Hij was sinds 1506 vorst van de meeste Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als Karel V keizer van het Heilige Roomse Rijk, in de Nederlanden algemeen bekend als Keizer Karel.
Zie ook Keizer KarelwegWestwijk - west
Noord-zuidwestelijk deel tussen de Legmeerdijk, Noordammerweg, Asserring en Schweitzerlaan.
In de Middeleeuwen oorspronkelijk een zelfstandig graafschap langs de Nederlandse kust. Het reikte van de mond van de Rijn (Katwijk) tot het Zijperzeegat (Petten) en ging op in het graafschap Holland. Het omvat thans de kuststrook van Noord Holland en zuidgrens tot Kamperduin.


Vorige - Volgende