Bijgewerkt: 28 april 2017

stratenregister


Straten startpagina

Vorige - Volgende

Oude Dorp
Tot 1964 heette Amstelveen Nieuwer-Amstel. De laan is de weg voor het Raadhuis.


Randwijck
Zuid-Hollandse plaats
Gelegen op een voormalig eiland dat eeuwen geleden is ontstaan uit aangeslibde platen in het mondingsgebied van de Maas.


Randwijck
De NV Exploitatiemaatschappij Kennemer III, de bouwer van de woningen in deze straat, verzocht B en W deze naam aan de straat te geven.


Groenelaan
Noord-oostelijk kwadrant
Deze straatnaam heeft betrekking op instellingen die zich bezighouden met gezondheidszorg welke langs deze straat gevestigd zijn. Dit zijn onder meer: Het Ziekenhuis Amstelveen, Amstelring Service inclusief De Helpende Hand, Sinai Centrum, Verpleeghuis Zonnehuis en het Verpleeghuis Groenelaan.
Zie ook Gebouwen


Elsrijk - Oost
Zuidelijk deel - Elsrijk - Oost
Deshima.
Waaiervormig eilandje.
In 1635-1636 werd in de Baai van Nagasaki (Japan) dit eilandje kunstmatig aangelegd.
Zie ook Laan van DeshimaKronenburg
Genoemd naar de boerderij Kronenburg gelegen aan de Middenweg, waar nu de wijk Kronenburg ligt. Deze boerderij werd in 1962 gesloopt.


Randwijck, Elsrijk - West, Elsrijk - Oost
Walcheren - Zeeuws Eiland.
Walcheren is een eiland in het westen van de provincie Zeeland, door Noordsloe en Quarlespolders verbonden met Zuid-Beveland en door Veersegatdam met Noord-Beveland. Het eiland is 241,17 km².
Zie ook Laan WalcherenMiddenhoven
Zuid-westelijke deel
Boerderij aan de Amstel.


Karselaan / Patrimonium
Deze kade was de landgrens tussen de gemeenten Nieuwer-Amstel en Rietwijkeroord. In 1854 werd Rietwijkeroord bij Amstelveen gevoegd (heden Amsterdamse Bos).


Groenelaan
Noord-oostelijk kwadrant
Smalle strook land die in het water uitsteekt. Hier verbindingsweg tussen het wijkdeel "bergen" en "rivieren".


Buurt Over Ouderkerk
Weg langs akkers naar Amsteldijk-Zuid.
De straatnaam is afgeleid van een kwekerij op de akker gelegen aan de Amsteldijk-Zuid.
Akkerbouw is een vorm van landbouw waarbij men gewassen verbouwt op akkers. Dat wil zeggen op afgegrensde stukken grond. Samen met de weidebouw en de tuinbouw vormt de akkerbouw de landbouw in de nauwste zin.


Legmeer
Aan deze weg ligt de gemeentewerf (Openbare Werken/ Vuilstort).
Werf: hoge plaats waarop een huis wordt gebouwd, besloten onbebouwde ruimte rondom een woning, ruimte en werkplaats waar schepen gebouwd of hersteld of uitgerust worden.


Middenhoven
Noord-westelijke deel
Dit is een persoon die vroeger belast was met het aansteken van straatlantaarns met gas- of olielicht.
Lantaarnopsteker wordt niet meer gebruikt. Men spreekt nu van lantaarn aansteker.


Keizer Karelpark - Oost
Laurierkers
Sierheester.
De latijnse benaming is Prunus laurocerasus en staat voor altijd groene sierheester met bladeren die op laurierbladeren en vruchten die op kersen gelijken.


Westwijk - west
Noord-noordwestelijk deel tussen de Legmeerdijk en de Noordammerweg
Natuurgebied , binnenduinlandgoed in Noordwijkerhout (ZH)


Vorige - Volgende