Bijgewerkt: 26 januari 2021

Vijf kandidaten geselecteerd als lid van de nieuwe Mediaraad van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-06-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de keuze van de commissie om de leden van de nieuwe Mediaraad van Amstelveen aan te wijzen:

'Geachte Raad,

Op 11 maart 2020 heeft u het Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media ingesteld. In deze brief beschrijven wij de stappen die tot nu gezet zijn om het mediafonds van start te laten gaan. Er is in het raadsbesluit voorzien in een mediaraad om de aanvragen voor het mediafonds te beoordelen. Om de eerste leden van de mediaraad te werven is in diverse media een advertentie gepubliceerd. In lijn met het raadsbesluit is een eenmalige commissie van raadsleden gevormd om vijf kandidaten te selecteren.

Deze commissie bestond uit de raadsleden: Van der Vet (D66), Polderman (GroenLinks), Van Engelen (CDA), Höcker (AVA), Theunissen (SBA) en Frequin (VVD). Daarnaast was wethouder Ellermeijer aanwezig als adviseur zonder stemrecht. Ook was de ambtelijke ondersteuning van de mediaraad aanwezig .

Er zijn 31 reacties binnengekomen, waaronder 22 reacties die volledig voldeden aan het door de gemeenteraad opgestelde profiel. Van deze 22 reacties zijn 9 kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Op 18 juni 2020 zijn deze gesprekken gevoerd. De selectiecommissie heeft op basis hiervan de volgende vijf kandidaten geselecteerd: Mevrouw M. Heshusius, mevrouw A. Dwarkasing, de heer P. de Blaauw, de heer M. Boukes, de heer M. Schut.

Vanaf 1 juli 2020 zal de mediaraad van start gaan. Na de eerste bijeenkomst van de mediaraad zult u geïnformeerd worden over de aanvraagprocedure en werkwijze van de mediaraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.