Bijgewerkt: 26 januari 2021

1,7 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van wijkcentrum De Bolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2015

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte dames en heren,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn


Bij het vaststellen van de kadernota 2016 is voor de renovatie van het wijkcentrum De Bolder een aanvullend budget van € 765.000 ter beschikking gesteld. Met het reeds beschikbare budget is daarmee 1,7 miljoen beschikbaar voor de renovatie.

De planvorming is inmiddels goed op gang gekomen. Samen met leden van de bewoners- initiatiefgroep van Stichting Wijkkoepel Groenelaan en de beheerder van de stichting ‘Aanz-Amstelveen’ is uitgebreid gekeken naar de functionele inrichting van de Bolder. De plannen zijn inmiddels ook afgestemd met de vrijwilligers en de gebruikers van de Bolder. Het functionele ontwerp is daarmee grotendeels klaar. De komende maand worden de plannen financieel doorgerekend en wordt de aanbesteding van de renovatie voorbereid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Wijkcentrum De Bolder in de wijk Groenhof


Zoals het er nu uit ziet, wordt juni 2016 gestart met de verbouwing. Begin januari 2017 zal de verbouwing afgerond zijn en is het vrijwel geheel vernieuwde wijkcentrum klaar voor gebruik. Voor de periode, dat de Bolder niet beschikbaar is, wordt samen met de bewonersinitiatief- groep van Stichting Wijkkoepel Groenelaan en de beheerder van de stichting ‘Aanz-Amstelveen’ gekeken naar een alternatieve locatie. Dat dit tot enige overlast voor de gebruikers zal leiden, is niet te voorkomen. Het streven is, dat de huidige activiteiten zoveel mogelijk door- gang kunnen vinden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Jeroen Brandes, wethouder WelzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.