Bijgewerkt: 21 januari 2021

10 keer subsidie verleend aan monumenten in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2012

Tot dusver heeft het College van Burgmeester en Wethouders van Amstelveen ongeveer 30.000 euro verleend aan subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. Om de monumenten zo goed mogelijk te behouden voor de toekomst reserveert het college hier jaarlijks 90.000 euro voor.

Wethouder Herbert Raat (VVD):’Het onderhoud van monumenten kan flink in de papieren lopen. Omdat we het belangrijk vinden, dat toonaangevende woningen en gebouwen behouden blijven, komen we eigenaren tegemoet met deze subsidie.

Apostolisch Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

Het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan


Het afgelopen jaar hebben we een financiële bijdrage geleverd aan onder andere de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan en de Johanneskapel aan de Amsterdamseweg. Ook voor het herstel van een rieten dak van een boerderij aan de Amsteldijk zuid en het schilderwerk, voegwerk- en metselwerkherstel aan meerdere huizen aan de Rentmeesterslaan is subsidie verleend’.

Amstelveen heeft 128 gemeentelijke monumenten. Deze zijn per definitie op leeftijd en dus kwetsbaar. Regelmatig en verstandig onderhoud kan verval voorkomen. Met de financiële compensatie in de vorm van subsidie komt de gemeente de eigenaren van gemeentelijke monumenten tegemoet.

Onderhoud aan een monument kan namelijk duurder zijn dan onderhoud aan een pand zonder status. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hogere eisen aan het onderhoud en verbouwingen: voorbeelden daarvan zijn het plaatsen van houten kozijnen in plaats van kunststof kozijnen en het in stand houden van beschermingswaardige detailleringen, zoals speciaal voegwerk en dakpannen.

De subsidiabele kosten betreffen 25% van de werkelijke kosten. Voor woonhuizen met een maximum van € 10.000,- en voor grotere monumenten, zoals kerken, scholen en boerderijen met een maximum bedrag van € 20.000,-.  

Ook in 2013 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderhoud en restauratie ten behoeve van de instandhouding van uw gemeentelijk monument. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de adviseur monumenten van de gemeente via (020) 540 4911. Voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten is subsidie of een laagrentende lening aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.