Bijgewerkt: 28 januari 2021

10 varianten uitgewerkt voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
14-08-2017

In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is onrust en onzekerheid ontstaan. Eén van de aandachtspunten is, dat in sommige situaties de uitkomst van de regelgeving niet overal aansluit bij de in de praktijk gewenste uitkomst. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van het persoonlijk verrichten van arbeid en de gezagsverhouding.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Eric Derk Wiebes (1963) staatssecretaris van Financiën. Hij is sinds 4 februari 2014 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II. Daarvoor was hij sinds 2010 in Amsterdam voor de VVD wethouder Verkeer en Vervoer. Eerder was hij onder meer werkzaam bij bedrijfskundige adviesbureaus en op het Ministerie van Economische Zaken


Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) groeit nog steeds. Circa 1 op de 10 werkenden is zzp'er. Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Het kabinet wil ze meer ruimte geven. Bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve lasten. Tegelijk wil het kabinet het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd, terwijl ze feitelijk in dienst zijn. De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft in mei 2016 de VAR vervangen. Door de invoering van de wet DBA zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan.

Een interdepartementale ambtelijke werkgroep heeft onderzoek gedaan in mei 2017 naar de regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De werkgroep schetst (Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie pdf 116 pagina’s) op basis hiervan 10 varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid/CBS - 2016)

Jaarmutatie aantal werkenden naar arbeidsrelatie (x1000), 2013 - 2016 per kwartaal


Sinds de start van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is duidelijk geworden, dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en zzp’ers. Het kabinet onderzocht daarom, of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet DBA was daarom opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces.

In het rapport worden 10 beleidsvarianten beschreven. Omdat de tijdshorizon voor deze opdracht zeer beperkt was, zijn de varianten in het rapport op hoofdlijnen uitgewerkt. De eerste vier varianten A t/m D hebben uitsluitend betrekking op de uitvoering/handhaving, de opties E t/m J vereisen aanpassing van de wettelijke criteria. De meeste varianten sluiten elkaar niet uit. De politiek kan kiezen uit deze varianten maar kan ook verschillende varianten combineren om enerzijds duidelijkheid te bieden en anderzijds de maatschappelijke aanvaarding van de uitkomst te vergroten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.