Bijgewerkt: 24 januari 2021

11 kg plastic afval per huishouden ingezameld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2013

De inzameling van plastic verpakkingen in Amstelveen verloopt voorspoedig: in 2012 zijn ongeveer 400.000 volle zakken ingezameld. Dit is maar liefst 11 kilo plastic per huishouden. Amstelveen heeft bewust voor het ‘zakkensysteem’ gekozen, omdat hier veel meer plastic mee wordt ingezameld dan met het systeem, waarbij inwoners het plastic naar wijkcontainers moeten brengen.

Er is in de loop van de tijd een aantal verbeterpunten doorgevoerd om de plastic verpakkingeninzameling in Amstelveen te optimaliseren. Zo is het aantal ophaalpunten voor de gratis plastic zakken uitgebreid en is een ophangsysteem voor de plastic zakken geïntroduceerd: de KlikM. De KlikM’s zijn bevestigd aan lantaarnpalen nabij de afvalaanbiedplaatsen, waar bewoners hun zakken met plastic afval aan kunnen ophangen op de inzameldag.

Daardoor waaien de zakken niet meer weg. De KlikM’s zijn begin 2013 geplaatst op de doorgaande wegen waar de wind het meeste vat heeft. Om nog meer plastic in te zamelen, met name bij de hoogbouw, wordt er als proef in het voorjaar van 2013 één ondergrondse container voor de plastic inzameling geplaatst in Kostverlorenhof en één in Groenhof.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder John Levie (BBA)


Het zijn containers met een ingebouwde elektrische pers, waardoor er ongeveer 10x meer plastic in kan dan bij een gewone ondergrondse container. Dit scheelt veel vrachtautobewegingen aangezien een gewone container heel snel vol raakt, omdat plastic veel volume heeft. De containers zijn aanvullend op de huis aan huis inzameling met plastic zakken.

Wethouder John Levie (BBA) van afvalbeheer: “De inzameling van plastic verpakkingen stijgt. Dit is goed voor het milieu, want het ingezamelde plastic kunnen we weer hergebruiken voor nieuwe producten, zoals verpakkingen en gebruiksvoorwerpen. Daarnaast levert plastic ons geld op, waardoor we de afvalstoffenheffing binnen de perken kunnen houden.”

Het optimaliseren van de plastic inzameling past bij het beleid van de gemeente, dat gericht is op het verhogen van het hergebruik van afval. De gemeenteraad wil, dat in 2015 minimaal 55% van het huishoudelijk afval in Amstelveen wordt hergebruikt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.