Bijgewerkt: 19 januari 2021

13 vrije kavels in Keizer Karelpark aan de Hortensialaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-12-2016

Aan de Hortensialaan in de wijk Keizer Karelpark komen 13 vrije kavels beschikbaar voor particulier opdrachtgeverschap. Kopers kunnen op deze kavels zelf hun woning realiseren. De locatie diende tot op heden als bouwterrein voor de nieuwbouw van de Vrije School Parcival en Montessorischool De Linde. De verkoop start op 19 januari 2017 tijdens een, door de gemeente georganiseerde, kavelmarkt.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2016)

De kaart van het projectgebied rond de Hortensialaan (voorlopig ontwerp)


Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen: 'De kavels zijn een goede zaak voor de wijk Keizer Karelpark. Zo bleek bijvoorbeeld uit het wijkprofiel, dat het aantal kleine woningen hier hoger ligt dan gemiddeld in Amstelveen en dat 22 procent van de bijstandsuitkeringen in deze wijk terecht komt. Door het toevoegen van woningen in het hogere segment creëren we meer diversiteit en balans in de wijk. Daarmee blijft Amstelveen een aantrekkelijke woongemeente voor iedereen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


Naast de bestemmingsplanvoorschriften en wettelijke regels voor de bouw van een woning, zijn kavelregels opgesteld die gelden voor alle kavels en is er per kavel een kavelpaspoort opgesteld. Tijdens een kavelmarkt gaat de verkoop van start. Tot nu toe hebben zich circa 30 geïnteresseerden gemeld. Inschrijven kan tot 6 maart 2017. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan worden geloot. Begin 2017 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie.

Foto Amstelveen
(Bron Jeroen de Jong architecten - 2016)

Artist impression van het project aan de Hortensialaan


Foto Amstelveen
(Bron Jeroen de Jong architecten - 2016)

Artist impression van de nieuwe woningen aan de Hortensialaan


De gemeenteraad heeft in 2011 reeds een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Daarnaast is het bestemmingsplan is op 7 november 2012 in werking getreden en inmiddels onherroepelijk. Door de omwonenden is destijds aangegeven, dat het naastgelegen speelterrein in de huidige vorm behouden moest blijven en dat het groen zoveel mogelijk moest wordt behouden. Dit is inderdaad het geval. Meer informatie over de kavelmarkt is vanaf 4 januari 2017 te vinden op www.amstelveen.nl/bouwprojecten. Vanaf 20 januari is de informatiebrochure en het inschrijfformulier ook op de website beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.