Bijgewerkt: 6 juni 2020

14 Amstelveners zijn onderscheiden tijdens de Lintjesregen van 2019

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-04-2019

Sinds het uitroepen van een Koninkrijk der Nederlanden in 1814 zijn er talloze onderscheidingen ingesteld. Het kunnen de bij wet ingestelde ridderorden zijn en officiële onderscheidingen die bij Koninklijk Besluit of ministerieel besluit zijn ingesteld. De aan het Koninklijk Huis verbonden onderscheidingen werden bij hofbesluit ingesteld. Twee ridderlijke orden werden wettelijk erkend. Voor burgers is een Draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen in de Staatscourant gepubliceerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Amsterdamse pianist Ed Boekee begeleidt al jarenlang de Lintjesregens in Amstelveen met stijlvolle muziek en speelt van pop- tot klassieke muziek. Tijdens het uitreiken van de lintjes luistert hij naar wat de burgemeester zegt en past zijn muziek aan.

Lintjesregen van 2019 in Amstelveen
Op vrijdagochtend 26 april 2019 werden de parkeerplaatsen voor en om het Raadhuis van Amstelveen goed bewaakt. Alleen de pers en genodigden konden er parkeren. De anderen moesten een plekje ietsje verderop zoeken. Gelukkig was het mooi weer en kwamen ook veel mensen op de fiets. De ontvangst door alle dames van de afdeling communicatie was allerhartelijkst en zij waren voorzien van een mooie oranje corsage. Een ieder werd van een kopje koffie of thee voorzien en kon desgewenst een 'koninklijk' gebakje erbij nemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Er zijn zichtbare verschillen tussen de onderscheidingen:
links is een voor een ridder en rechts is voor een lid in de orde van Oranje-Nassau

Vanaf 10 uur zaten de mensen klaar om alle speeches te beluisteren, maar er ontbrak nog een laatste gast, dus was het even wachten. Ook het college B en W zat klaar voor de ceremonie. Er was vreselijk veel pers aanwezig: Amstelveenweb.com, RTVA, SBS 6, RTL4 en de nodige fotografen voor de Privé en Story. Aangezien er maar weinig mensen de gang van zaken kennen, dachten ze misschien dat dat normaal was. Echter dat is dus niet normaal, kwamen zij later te weten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Huiskamer van het raadhuis is helemaal vol met familieleden van de gedecoreerden en lokale politici


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De wethouders van het college B en W zijn ook aanwezig vlnr.:
Floor Gordon (D66), Rob Ellermeijer (VVD), Marijn van Ballegooijen (PvdA) Herbert Raat (VVD) en Frank Berkhout (D66)

En dan is het zover. Rond 10.30 uur zitten alle genodigden op hun plek, waarvan sommigen totdat ze hun speciale stoel bereikten, geen idee hadden waarom ze naar het Raadhuis waren gelokt. Ook de pers had haar plaats ingenomen en de burgemeester van Amstelveen kon eindelijk beginnen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het is bijna half 11 als Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen begint met de ceremonie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vrijdagochtend 26 april 2019 reikte burgemeester Bas Eenhoorn koninklijke onderscheidingen uit aan 14 Amstelveners. Deze lintjesregen vond plaats in de Huiskamer van het raadhuis. In 2018 waren er maar 8 onderscheidingen uitgereikt.
Op de foto staan de 14 gedecoreerden met Bas Eeenhoorn even stil voor de fotografen in de gang van het raadhuis

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw G.L. Flint (Gudrun) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw G.L. Flint (Gudrun) lid in de orde van Oranje-Nassau. Al ruim 20 jaar zet mevrouw Flint zich in als vrijwilliger. Naast het assisteren en begeleiden van vrijwilligersactiviteiten is zij initiatiefnemer van veel activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren. Zo heeft zij zich ingezet voor ouderenclub in het MOC-gebouw en is nog steeds actief bij woonzorgcentrum Groenelaan, buurtcentrum De Bolder, wijksteunpunt Participe Kastanjelaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast bezoekt mevrouw Flint wekelijks bewoners van Regionale Instelling beschermd Wonen Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer J.J. Jongma (Johan) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer J.J. Jongma (Johan) lid in de orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1980 tot nu is de heer Jongma als vrijwilliger actief bij verschillende parochies. Hij was nauw betrokken bij fusies van katholieke kerken in Amstelveen. Het kerkelijk werk is niet het enige terrein waarop Jongma zich belangeloos inzet. Zo is hij actief vrijwilliger van stichting Y-Castle, een woongroep voor jongvolwassenen met een vorm van autisme.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer J.F. Keus (Hans) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer J.F. Keus (Hans) lid in de orde van Oranje-Nassau. In 1976 was de heer Keus mede-initiatiefnemer en oprichter van de kinderboerderij Elsenhove. Hij is vrijwilliger van het eerste uur en onder zijn leiding realiseerde de bouwgroep van de kinderboerderij de geitenstal, kaasmakerij en hooiberg. Ook nu nog is hij wekelijks aanwezig om de hokken, gebouwen en technische installaties te verzorgen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-scan van het VUmc.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer J.L. Kok (Jaap) kreeg de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer J.L. Kok (Jaap) lid in de orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1974 is de heer Kok betrokken bij voetbalvereniging Roda ’23. Tot nu vervult hij als vrijwilliger structureel één of meerdere functies bij de vereniging.  Zoals het begeleiden en coördineren van het selectie-elftal, voorzitter van supportersclub en lid van het bouwteam. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder secretaris en bestuurslid technische zaken. Hij is ook de drijvende kracht van het onderhoudsteam. Vanaf 2008 is hij bestuurslid van de facilitaire dienst en onder zijn leiding vonden er in 2009 en 2011 grote verbouwingen plaats.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw J.F. van Lith (Jolanda) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.F. van Lith (Jolanda) lid in de orde van Oranje-Nassau. Van 1972 tot 2018 was mevrouw Van Lith een vrijwilliger bij turnvereniging ODIN, nu onderdeel van United Amstelveen. Tweemaal per week gaf zij turnlessen aan de jeugd. Daarnaast was zij organisator van clubactiviteiten en wedstrijden. Ook verrichtte zij bestuurlijke werkzaamheden. Zo was zij 17 jaar lid van het hoofdbestuur, 8 jaar van het jeugdbestuur, 26 jaar van de technische commissie. Zij deed 17 jaar lang de ledenadministratie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer H.W. van Noord (Hennie) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer H.W. van Noord (Hennie) lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Van Noord is een enthousiaste vrijwilliger. Vanaf de jaren zestig raakte hij betrokken bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Eerst als elftalbegeleider, sinds 1978 zorgt hij voor het uitzetten van de lijnen op de voetbalvelden en het onderhoud van het sportpark. Voor een gesprek in de kantine is hij altijd in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer H.W. Reesink (Henk) krijgt de onderscheiding Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

De heer H.W. Reesink (Henk) Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Reesink heeft een imposante carrière achter de rug. Eerst als internist en directeur van de Bloedbank Amsterdam, daarna als internist in het toenmalige Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG. Aansluitend was hij verbonden als internist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker aan het AMC. Reesink werkte aan onderzoek naar virale hepatitis en leverde een bijdrage aan het virusvrij maken van donorbloed. Hij droeg bij aan karakterisering van virussen die leverontstekingen veroorzaken. Na zijn pensioen ging hij door met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bewees hij dat hepatitis E van hert of zwijn overdraagbaar is op de mens.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer G.J.M. Roeleveld (Bertus) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer G.J.M. Roeleveld (Bertus) lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Roeleveld is vanaf 1977 tot heden actief voor IJsclub Baambrugge. Op kenmerkende wijze traint en stimuleert hij de jeugd sneller te schaatsen. Inmiddels leerde hij generaties hardrijden op de schaats. Ook is hij altijd bereid te assisteren bij evenementen. Naast de schaatssport is Roeleveld actief bij de wielersport.  Zo draagt hij bij aan ontwikkeling van jonge talenten. Tijdens wielerwedstrijden zorgt hij dat het de wielrenners aan niets ontbreekt. Hij is een hardwerkende vrijwilliger met kennis van zaken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer B.G. Rubens (Benno) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer B.G. Rubens (Benno) lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Rubens betekent veel voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Vanaf 1998 is hij betrokken bij de Stichting Nederlands Israëlitisch Joles-ziekenhuis in Haarlem, waar hij vanaf 2012 voorzitter is. Doelstelling van de stichting is hulpverlening in Nederland en Israël aan Joodse zieken, bejaarden en behoeftigen. Dankzij Rubens werden verschillende projecten gerealiseerd. Sinds tien jaar is Rubens verbonden aan het Joodse Hospice Immanuel. Samen met andere vrijwilligers doet hij alles wat mogelijk is het leven van terminaal zieke patiënten zo comfortabel mogelijk te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer H.J. Schmidt (Henk) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer H.J. Schmidt (Henk) lid in de orde van Oranje-Nassau. Hockey en alles wat daarmee samenhangt is aan de heer Schmidt besteed. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de jaren negentig gingen hockeyen is zijn betrokkenheid hierbij groot. In 2002 nam hij het voorzitterschap van hockeyvereniging Myra op zich, waarbij hij het belang van alle partijen in het oog hield. Hij is een echte Myraman en stond aan de basis van strategische keuzes. Met een bevlogenheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd goed voorbereid staat Schmidt voor zijn club. Voor zijn grote staat van dienst voor de hockeyvereniging werd hij in 2010 de eerste en enige erevoorzitter van de vereniging.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer F.J. Schoonhoven (Frans) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer F.J. Schoonhoven (Frans) lid in de orde van Oranje-Nassau. Techniek zit in het bloed van de heer Schoonhoven. Aan het eind van zijn carrière in 2002 startte hij met vrijwillige werkzaamheden bij Energetica, een museum voor energietechniek in Amsterdam. Hij verrichtte reparaties aan apparaten van de museumcollectie. In 2008 zette hij zich in voor de stichting Omega, een dagcentrum voor meervoudige complex gehandicapte kinderen en volwassenen in Amsterdam. Zijn werkzaamheden bestonden tot 2012 uit repareren van speelgoed. Vanaf 2012 tot nu is Schoonhoven werkzaam als vrijwilliger bij KDC Nifterlake, een dienstencentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw B. Smits (Diana) krijgt de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw B. Smits (Diana) lid in de orde van Oranje-Nassau. Sinds de oplevering van het wooncomplex De Middenhof, nu 25 jaar geleden, is mevrouw Smits een bijzonder gewaardeerd en actief vrijwilliger. Om sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen te voorkomen organiseert zij activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van het complex. Zij stimuleert bewoners deel te nemen aan ontmoetingen, maaltijden en bewegingsbijeenkomsten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Mevrouw J.A. Stodel (Jansje) krijgt de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw J.A. Stodel (Jansje) Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Stodel zet zich sinds 1980 in voor verschillende organisaties van de Joodse gemeenschap. Zo was zij betrokken bij de stichting Hachsjara & Alija die zich in de jaren tachtig richtte op incidentele ondersteuning van twee landelijke jeugdverenigingen. Met haar aantreden als voorzitter in 1986 ging de stichting de verenigingen structureel ondersteunen. Dankzij haar inspanningen slaagde zij erin geschikte locaties te vinden, fondsen te werven en nieuwbouw te realiseren voor de verenigingen. Nog steeds zijn deze jeugdcentra in gebruik en vormen het hart van de activiteiten. Stodel was 31 jaar vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in het algemeen bestuur van het Joods maatschappelijk werk. Samen met haar echtgenoot Lou Evers, schreef zij het boek Jodendom in de praktijk. In 1997 werd Stodel lid van het bestuur Omen International Zionist Organization Nederland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De heer H. Tan-A-Kiam (Humberto) krijgt de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer H. Tan-A-Kiam (Humberto) Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De heer Tan is niet alleen veelzijdig vakman en presentator, hij is ook een zeer actieve vrijwilliger. Zo zet hij zich in als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en was hij lid van de raad van toezicht van stichting exploitatie Olympisch stadion Amsterdam. Deze streeft ernaar het rijksmonument in stand te houden. Tan was ook betrokken bij de Suriprofs. De jaarlijkse benefietwedstrijden leveren geld op voor ontwikkelingsprojecten in Suriname. Ook zet hij zich in voor de Stichting Spieren voor Spieren die zich richt op kinderen met een spierziekte en was hij betrokken bij de stichting Orange Babies die wil voorkomen dat kinderen geboren worden met HIV. Tan steunt de straatvoetbalbond Nederland en is lid van de sportraad Amsterdam. Dit past bij zijn overtuiging dat sport kan helpen sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voor zijn bijdrage aan de Johan Cruijff Foundation is hij ambassadeur voor het leven. Als lid van het Forum AtotZ van de stichting Lezen en Schrijven zet Tan zich in voor het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. Ook speelde Tan een rol bij de groei van de stichting Het vergeten kind. Deze zet zich in voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien vanwege hun gezinssituatie.

Tot slot
Het naar voren halen van de mensen waarvoor de 'Koning het heeft behaagd' om hen een lintje toe te kennen, werden in alfabetische volgorde opgeroepen. De laatste met een T, Humberto Tan, kreeg erg veel aandacht van de toegestroomde pers. Hij zelf stoorde zich er niet aan en zat tussendoor gezellig met zijn buurvrouw te keuvelen. Nadat een ieder zijn onderscheiding, een mooi boeket en de bewaardoos had ontvangen, werd er nog een groepsfoto gemaakt. Tot slot werd het glas geheven en konden familie en bekenden elkaar feliciteren. Het was een hele mooie, gezellige ochtend in het Raadhuis van Amstelveen!


De video is vrij lang. U kunt desgewenst onderaan in beeld, als de video loopt, op de lijn deze verder schuiven


Lintjesregen 2019
Voor de lintjesregen 2019 heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich als adviesorgaan van de Nederlandse regering gebogen over 3246 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties, vanuit de samenleving dus. 18 personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2862 personen werden benoemd tot één van de graden in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon ontvangt de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. In het Caribisch deel van het Koninkrijk ontvangen 63 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 365 voorstellen (11% van het totaal bij de lintjesregen 2019) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2019
Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2810 personen. Er zijn 149 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. (Voor een klein deel overlappen deze cijfers). Van alle gedecoreerden zijn er 2504 personen (87%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er zijn 1.008 vrouwen gedecoreerd, wat neer komt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1.873 (65%). In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 536 personen. In Zuid-Holland zijn er 522 personen gedecoreerd en in Gelderland 398 personen.

Caribisch deel van het Koninkrijk
Het aantal onderscheidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Dit is deels het resultaat van het werk van een actieve decoratiecommissie met nieuwe leden op Aruba, waar er dit jaar 35 mensen werden gedecoreerd (in 2018 waren dat er 8). Verder werden er in Curaçao 14 mensen gedecoreerd, in Bonaire één en in St. Maarten drie. Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl . Download 'bijlage Staatscourant april 2019' (pdf 17 pagina’s)



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.