Bijgewerkt: 31 mei 2020

20 procent meer sociale huurwoningen voor Amstelveners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-02-2011

Het college van B en W van Amstelveen stuurt deze week een brief naar de Stadsregio Amsterdam (SRA) om meer vrije beleidsruimte te vragen voor de toewijzing van sociale huurwoningen in eigen gemeente. Het college zet in op 50% vrije beleidsruimte ten opzichte van het huidige 30%.

Als het verzoek tot aanpassing wordt overgenomen door de regio, dan komen naar verwachting 70% van de 600 jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen beschikbaar voor Amstelveense inwoners, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het huidige 46%.

De hogere vrije beleidsruimte is ook nodig voor de aanpak van goedkoop scheefwonen. De gemeente Amstelveen wil meer vrije beleidsruimte benutten om Amstelveense doorstromers voorrang te geven op een sociale huurwoning.

JW Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Volkshuisvesting: 'Het zal geen makkelijk traject worden, maar we moeten iets veranderen aan de huidige toewijzingssituatie in Amstelveen'


'Teveel Amstelveners worden benadeeld bij het vinden van een betaalbare woning. Door de huidige regionale afspraken gaan (te)veel sociale huurwoningen naar niet Amstelveners. Met deze verhoging moet de toewijzing van sociale huurwoningen aan Amstelveners naar zo’n 70 % stijgen. Een vergelijkbaar percentage met de collega-gemeenten.'

De vrije beleidsruimte is regionaal vastgelegd in het Regionaal Convenant Woonruimteverdeling, afgesloten in 2008 tussen de SRA en een groot aantal gemeenten in de regio. Het convenant blijkt qua afspraken over de vrije beleidsruimte, voor Amstelveen minder gunstig uit te pakken dan voor de omliggende gemeenten. Dit resulteert tevens in ongewenst lange wachttijden.

Als de maatregel wordt aangepast dan zal Eigen Haard, de grootste Amstelveense woningcorporatie de verhoging van de vrije beleidsruimte uitvoeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.