Bijgewerkt: 21 oktober 2020

2020 is een cruciaal jaar voor de Nederlandse luchtvaart

Nieuws -> Schiphol

Bron: Koninklijke Schiphol Group
07-01-2020

Dit jaar wordt een cruciaal jaar voor de luchtvaart. Dat zei CEO Dick Benschop van Schiphol tijdens zijn speech (pdf 4 pagina’s) op de nieuwjaarsreceptie van de luchthaven. Hij roept het kabinet op duidelijkheid te bieden: 'Geef perspectief, dan gaan we samen aan de slag met minder hinder en meer duurzaamheid.'

Duidelijkheid voor omgeving. De president-directeur vraagt om duidelijkheid voor de luchtvaartsector en de omgeving. Benschop benadrukte dat de richting die het kabinet heeft gekozen een goede is: gematigde en gecontroleerde groei die wordt verdiend met een daling van het aantal ernstig gehinderden. Deze benadering biedt perspectief voor zowel de luchtvaart als de omgeving.

Benschop: 'Voor Lelystad en Schiphol is het meeste werk gedaan, dat werk kan op korte termijn worden afgemaakt. Dat moet ook, want de tijd dringt. Mijn vraag aan de regeringscoalitie is om de eigen belofte uit het regeerakkoord waar te maken en duidelijkheid te bieden. Leg de verbinding met de middengroepen in de samenleving en verwar de flanken niet met de meerderheid. Onderzoek laat zien dat gecontroleerde groei onder voorwaarden, steun krijgt van ruim twee op de drie Nederlanders. Met andere woorden, de minister en de coalitie hebben een plan in handen dat steun heeft in de samenleving.'

Foto Amstelveen
(Bron Royal Schiphol Group - 2018)

Dick Benschop (1957) is de CEO van de Koninklijke Schiphol Group


Anders, duurzaam vliegen. Duurzaamheid is de centrale opgave voor de luchtvaart. Benschop: 'Wij hebben onze ambitie en ons klimaatplan geformuleerd. Voor de luchtvaart geldt dat meer van hetzelfde niet gaat. Voor de milieubeweging geldt dat minder van hetzelfde niet de ambitie zou moeten zijn. Het gaat om anders, duurzaam vliegen.' Hiermee doelt de Schiphol CEO op het stimuleren van schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen en duurzame brandstoffen, alsmede het gebruik maken van de trein voor korte reizen binnen Europa. 'Dit kan alleen lukken als innovatie, investeringen en beleid elkaar versterken. Dat is nu nog niet het geval. De Green Deal van de Europese Commissie is voor ons van groot belang. Als daar een verstandige Europese aanpak tot stand komt, met een internationale verplichting tot bijmenging van duurzame brandstoffen, dan worden er meters gemaakt. In dit decennium wil Schiphol zichzelf en de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam en Lelystad vrij van uitstoot maken. “Veel van de maatregelen die wij nemen hebben een positief effect voor zowel de uitstoot van CO2 als ultrafijnstof en stikstof,' - aldus Benschop.

Betere relatie met buren. Benschop: 'De verbinding met de omgeving verbetert. Er wordt geluisterd naar de zorgen van bestuurders en bewoners. Belangrijke initiatieven over hinderbeperking, leefomgeving en ultrafijnstof zijn voorbereid samen met Luchtverkeersleiding Nederland en de luchtvaartmaatschappijen. Wij staan in de startblokken om daar samen met bestuurders en bewoners mee aan de slag te gaan.'

Terugblik 2019. Tijdens de nieuwjaarsreceptie blikte Benschop ook terug op 2019. Er reisden 71,7 miljoen reizigers via Schiphol. Dat is 1% meer dan in 2018. Het aantal vliegbewegingen was 496.833 (-0,5%). Het totaal aantal bestemmingen in het netwerk van Schiphol was 333, zes meer dan in 2018. Het aantal ton vracht dat via Schiphol werd vervoerd, daalde met 9% naar 1,6 miljoen.

Nieuwe bestemmingen in 2019:Brest (Frankrijk), Eilat (Israël), Istanbul (Turkije, nieuwe luchthaven), Medan (Indonesië), Las Vegas (VS), Liberia (Costa Rica), Lusaka (Zambia), Natal (Brazilië), Nanjing (China), Tampa (VS), Wroclaw (Polen), Moskou (Rusland, nieuwe luchthaven).

Verdwenen bestemmingen in 2019. Ajaccio (Frankrijk), Berne (Zwitserland), Freetown (Sierra Leone), Karaganda (Kazakhstan), Monrovia (Liberia), Sharm El Sheikh (Egypte).

Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport. Eindhoven Airport had 6,7 miljoen reizigers (+9%), 41.438 vliegbewegingen (+7%) en 89 bestemmingen (+2). Rotterdam-The Hague Airport had 2,1 miljoen reizigers (+10%), 16.683 vliegtuigbewegingen (+7%) en 48 bestemmingen (+5).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.