Bijgewerkt: 24 januari 2021

22,5 miljoen euro extra voor duurzame initiatieven in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
11-10-2018

Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie zonder afval te maken: een circulaire economie. Dat maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag 10 oktober 2018 op de Dag van de Duurzaamheid bekend. Het geld komt uit de envelop van 300 miljoen euro die het kabinet jaarlijks beschikbaar stelt voor klimaat.

Van Veldhoven: 'Om onze Klimaatdoelen te halen, is de circulaire economie onmisbaar. Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro’s beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden.'

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli - 2017)

drs. Stientje van Veldhoven-van der Meer (D66) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat


Van Veldhoven werkt daar persoonlijk aan mee. Op haar werkkamer staat sinds vorige week een nieuwe tafel, die voor een deel vervaardigd is uit plastic flesjes die uit de Amsterdamse grachten zijn gevist. De 22,5 miljoen euro is als volgt opgebouwd:

- Voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen ligt 10 miljoen euro klaar. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen.  Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel en plastic verpakkingen worden verduurzaamd.

- Recycling van asfalt, beton en staal kan rekenen op 5 miljoen euro. Rijkswaterstaat voert testen uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur.

- Om klimaatneutraal en duurzaam inkopen te bevorderen, is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat wordt ingezet om overheden en organisaties in de zorgsector te ondersteunen bij duurzaam inkopen, van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt grote kansen voor het bedrijfsleven en helpt zoals gezegd om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Meer informatie en circulaire initiatieven.

Kansen voor de circulaire economie in Amstelveen. Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Daar raken meer en meer mensen van doordrongen. In een circulaire economie worden geen eindige grondstoffen uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de kansen van het hergebruik van grondstoffen. Circle Economy heeft in kaart gebracht waar de kansen voor circulaire economie in onze stad liggen. Onderzocht is waar kansen liggen voor hergebruik van grondstoffen. Daarin heeft de gemeente in een consortium samengewerkt met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Het onderzoeksbureau Circle Economy heeft, in opdracht van de gemeente, de materiaalstromen in de belangrijkste economische sectoren in Amstelveen in kaart gebracht. Daarna is gekeken, waar we op moeten inzetten voor de beste resultaten en zijn vier concrete pilots geformuleerd. Op 10 oktober 2018, de dag van de duurzaamheid, is het eindrapport vastgesteld door het consortium en gaan de pilots van start.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid spreekt tijdens de BV Amstelveen talkshow op 10 oktober 2018 in de bibliotheek


Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid: 'De conclusie van het rapport is dat de realisatie van een circulaire economie een systeemverandering vergt en dus tijd en moeite kost. Geconfronteerd met deze enorme uitdaging, maken de proefprojecten de circulaire economie tastbaar en behapbaar. Tegelijk geven ze een impuls aan belangrijke delen van de circulaire economie van Amstelveen. Deze scan is het startsein voor verdere samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven, waarbij gemeente en bedrijven inzetten op circulair inkopen en het tegengaan van waardeverlies van grondstoffen.'

Centralpoint zet voor de proefprojecten samen met de Ondernemersvereniging Amstelveen, Rabobank Amstel en Vecht en afvalbeheerder Meerlanden een campagne op voor Amstelveense (MKB) ondernemers om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren. De ondernemers van het Oude Dorp slaan de handen ineen van een pilot om de gescheiden afvalinzameling te verbeteren. Dat is een voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik van materialen. Ook bespaart het kosten voor de ondernemers en vermindert de overlast van vrachtverkeer in het Oude Dorp. De gemeente neemt twee pilots voor haar rekening. Zo wordt de dakrenovatie van een gemeentegebouw circulair aanbesteed. De kennis die de gemeente hierbij opdoet wordt ingezet bij volgende aanbestedingen. Het doel is dat in 2030 alle aanbestedingen van de gemeente circulair zijn. Daarnaast maakt de gemeente een start met circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente stelt voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een duurzaamheidskader op dat ook toegepast kan gaan worden voor andere gebieden.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Wethouder Floor Gordon samen met Darshan Sloot directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen in het midden met de vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven van Amstelveen


Aan de slag. Het rapport is de weergave van een gedegen onderzoek waarbij niet alleen is gekeken naar cijfers en data, maar ook gesprekken zijn gevoerd met ondernemers en organisaties. Dit rapport is pas het begin. We gaan nu met de informatie uit het rapport aan de slag. Bedrijven, organisaties en de gemeente hebben de belangrijke taak om hun eigen bedrijfsvoering circulair te maken. Ook heeft de gemeente een rol als aanjager en verbinder om de transitie circulaire economie de komende jaren te stimuleren. De gemeente zet hierbij volop in op kennisdelen en zal samen met de Amstelveense duurzaamheidpartners aansprekende businesscases van ondernemers in de etalage zetten en workshops, kennisbijeenkomsten en andere activiteiten organiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.