Bijgewerkt: 26 januari 2021

2472 studentenwoningen worden omgenummerd in Uilenstede

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-09-2016

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over, dat 2472 studentenwoningen in Uilenstede geen individueel adres mogen toekennen aan kamers, waarvan de huurder de keuken, douche/wasgelegenheid en/of toilet delen met andere kamerhuurders:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Beste dames en heren,

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten gemeenten in Nederland de manier waarop kamers/woningen in studentencomplexen zijn afgebakend opnieuw beoordelen. Dit betekent, dat alle gemeenten met studentenwoningen geen individueel adres mogen toekennen aan kamers, waarvan de huurder de keuken, douche/wasgelegenheid en/of toilet delen met andere kamerhuurders. Heeft de gemeente aan deze kamers wel een eigen adres uitgegeven, dan geldt voor hen de verplichting om deze adressen vóór 2017 aan te passen. Bij het delen van tenminste één van de genoemde voorzieningen, gaat voor deze kamers samen één adres gelden. Voor de gemeente Amstelveen geldt deze wijziging voor de studentenwoningen in Uilenstede. Dit betekent, dat 2472 adressen omgenummerd moeten worden naar 207 adressen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Studentenflats in Campus Uilenstede


De afdelingen Basisinformatie en Burgerzaken werken vanaf januari 2016 samen met verhuurder DUWO aan de voorbereidingen voor deze omnummering. De aanpassing van de adressen en de verhuizing van de op die adressen ingeschreven bewoners betreft alleen een administratieve wijziging die op 4 oktober 2016 in één keer gaat plaatsvinden. Om de studenten op een goede manier te informeren ontvangen zij een brief voorafgaand aan deze adreswijziging. Bij de brief zit een flyer met extra uitleg, met name over de gevolgen van deze omnummering. Op de website van de gemeente is een overzicht te vinden met de meest gestelde vragen en antwoorden, www.amstelveen.nl/uilenstede . De brief aan de studenten en de flyer treft u aan in de bijlage. Nadat de omnummering op 4 oktober heeft plaatsgevonden, ontvangen de studenten nogmaals een brief met bevestiging van de adreswijziging en het overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden.

Ik hoop u op deze wijze in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van 't VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.