Bijgewerkt: 14 augustus 2020

2e Montessorischool voert actie voor versnellen nieuwbouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Huisvestingscommisie 2e Amstelveense Montessorischool
03-07-2012

Levende school verrijst op Raadhuisplein te Amstelveen woensdagmiddag 11 juli 2012 om 16:00 op het Raadhuisplein. Om 16 uur, zal een delegatie van ouders en kinderen van de 2e Amstelveense Montessorischool van de Lindenlaan uit Amstelveen, de gemeente Amstelveen oproepen om de beloofde nieuwbouw in 2015 zoveel als mogelijk te bespoedigen.

Vanuit een levend gebouw van ouders en kinderen zullen twee leerlingen van de 2e Amstelveense Montessorischool verzamelde de handtekeningen en tekeningen van kinderen aanbieden aan Wethouder Onderwijs, de heer Raat.

montessorischool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De 2e Amstelveense Montessorischool aan de Lindenlaan 315


Al sinds 1996 wordt al gesproken in de Gemeente Amstelveen, dat het huidige gebouw aan de Lindenlaan van de 2e Amstelveens Montessorischool vervangen moet worden. Na veel politiek gesoebat en komen er vanaf 2007 plannen bij de gemeente om tot nieuwbouw over te gaan.

Begin 2009 ontstaat er vertraging, als blijkt, dat door de Icesave debacle en het voorlopige besluit over het A9 overkoepelingstracee, de gemeente Amstelveen geen geld heeft om de ambitieuze plannen voor de brede school (ook bekend als PIA 1) door te laten gaan. Gelukkig blijkt de politiek voor rede vatbaar.

In 2010 wordt de toezegging gedaan, dat de nieuwbouw voor de 2e Montessori school in 2013 gereed is. Helaas moet de gemeente dat later nog bijstellen. De huidige Wethouder Raat maakt zich er hard voor, dat in 2015 er daadwerkelijk nieuwbouw is gerealiseerd op de Hortensialaan tegenover het huidige schoolgebouw.

Om bovenstaande datum te halen, dienen er echter nog belangrijke stappen genomen te worden. Het Programma van Eisen is nog steeds niet definitief vastgesteld. En ook de wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Hortensialaan is nog geen gelopen race. Bovendien worden er nu speciale eisen gesteld aan het energieneutraal bouwen, waardoor het hele bouwproces verder kan vertragen.

Voor docenten, leerlingen en ouders is verdere vertraging absoluut onbespreekbaar! Het huidige gebouw staat al 15 jaar op de nominatie om vervangen te worden. Het huidige gebouw is vies, oud en ongezond. Wethouder Raat heeft de afgelopen anderhalf jaar zijn betrokkenheid getoond voor de bijzondere situatie van de 2e Amstelveens Montessorischool en heeft zich ingespannen het gebouw leefbaar te houden.

We roepen de wethouder op om alles op alles te zetten om het proces van nieuwbouw zoveel mogelijk te versnellen en maatregelen te nemen om de oplevering in 2015 te garanderen. Laten we zorgen, dat de 2e Amstelveense Montessorischool geen open-lucht lessen moet gaan geven op het Raadhuisplein, omdat huidige gebouw is ingestort!

Namens de Huisvestingscommisie 2e Amstelveense Montessorischool:

Aalt Swiebel: lid MR en bezorgde ouder

Monique Vonk: voorzitter Ouderraad en bezorgde ouder

Hans Bosman: bezorgde ouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.