Bijgewerkt: 23 september 2020

30.000 euro voor taalcoachproject met vrijwilligers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-01-2012

De gemeenteraad besloot in 2011 om 30.000 euro beschikbaar te stellen voor het verlengen van het taalcoachproject in 2012. Het college bekeek vervolgens hoe dit het beste uitgevoerd kon worden en koos het Taalcoachproject: ‘Taal ondersteuning als burgerinitiatief’.

De Vrijwilligerscentrale Cardanus diende een plan in waarbij het taalcoachproject wordt overgedragen aan vrijwilligers. Zij nemen een deel van de organisatie over en verenigen zich in een aparte stichting. Vanuit de Vrijwilligerscentrale blijft een professional ter ondersteuning aanwezig.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) van inburgering:'De versterking van het burgerinitiatief en het vervolgens overdragen van het project aan vrijwilligers, sluit goed aan bij ons gemeentelijk beleid'


Hoewel enige professionele ondersteuning nodig zal zijn kan deze in de loop van de tijd verminderen. In het plan is samenwerking met de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland opgenomen.

Het hele project heeft een looptijd van drie jaar en heeft als doelstelling 150 taalkoppels per jaar te faciliteren. Behalve financiering vanuit de gemeente heeft het Oranjefonds een toezegging gedaan voor een deel van de financiering. Daarnaast behoren ook crowdfunding en bedrijfssponsoring tot de mogelijkheden.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.