Bijgewerkt: 25 januari 2021

4,4 miljard euro voor het grootste wegproject in 10 jaar

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
21-03-2011

Het vlaggenschip onder de wegprojecten, de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan nog eind dit jaar beginnen. De honderdduizenden automobilisten op de A1/A2/A6/A9/A10 corridor kunnen straks ook in de spits goed doorrijden, zelfs met een gemiddeld 30 km/u hardere snelheid. Het megabesluit daartoe heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vandaag getekend.

‘In economische topgebieden moeten we investeren. Doorstroming op de as Schiphol-Amsterdam-Almere is cruciaal voor de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad en daarmee heel Nederland’, aldus minister Schultz van Haegen.

SAAL  Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2011)

Het SAAL-project in de buurt van Amstelveen


De 63 kilometer wegverbreding is een vernieuwingsslag in stedelijk gebied zonder weerga. Er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandsche Brug, twee tunnels, een aquaduct onder de Vecht, renovatie van vijf grote knooppunten en de aanpassing van honderd bruggen en viaducten.

Ter verbetering van de leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden.

Eind 2011 start de realisatie en wordt als eerste de A10-Oost en de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watersgraafsmeer aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor de uitbreiding van treinvervoer tussen Schiphol en Lelystad alleen al, is al eerder 1,4 miljard euro gereserveerd in het project OV SAAL.

OV SAAL?

Een goede bereikbaarheid van de regio Amsterdam is nodig voor economische groei. Daarom heeft het kabinet voor de verbetering van het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad gestemd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.