Bijgewerkt: 26 januari 2021

40 extra eengezinswoningen worden gebouwd in Middenward

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-04-2017

In Middenwaard komt op de afgegraven dijk ook woningbouw. Eerder is met het vaststellen van het bestemmingsplan 'Amstelveen Zuid-Oost 2015' woningbouw bepaald voor de gebieden aan de oost- en westkant van de dijk, dat ooit is aangelegd voor een A3 tracé dat er niet is gekomen. Het college van B en W heeft het voornemen de bestemming ‘Verkeer’ van het voormalige tracé daarom te wijzigen naar ‘Wonen’. Het ontwerpwijzigingsplan ligt in het raadhuis ter inzage van 14 april 2017 tot en met 25 mei 2017. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via www.amstelveen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De dijk in Middenwaard wordt afgegraven op 5 maart 2017 als voorbereiding voor woningbouw


Bij het vaststellen van het bestemmingsplan in september 2015 is al bepaald, dat aan de westkant van het afgegraven dijk een appartementengebouw en aan de oostkant vrijstaande woningen mogen komen en dat het college de bevoegdheid heeft voor de afgegraven grond de bestemming Verkeer te wijzigen naar Wonen. Door de bestemming van het beoogde A3 tracé te wijzigen, maakt de gemeente de bouw van circa 40 extra eengezinswoningen mogelijk. Langs de noordelijke rand van het gebied blijft een grote strook groen bestaan. De voet- en fietsverbinding trekt de gemeente door van west naar oost zodat deze aansluit op de recreatieve fietsroute in de polder.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Gebiedsontwikkeling in Middenwaard, ruimtelijke samenhang in de openbare ruimte


Na de bestemmingswijziging schrijft de gemeente voor het gebied Gondel tot Groenelaan een tender uit voor projectontwikkelaars. Voor het oostelijke deel van Middenwaard van Groenelaan tot de polder maakt de gemeente een verkaveling waar kopers zelf hun vrijstaande woningen kunnen bouwen. De datum van de kavelmarkt maakt de gemeente nog bekend.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.