Bijgewerkt: 5 april 2020

4de Pianopromenade in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vincent Kuin
26-05-2014

Dit jaar gaat de Pianopromenade Amstelveen haar 4de editie in, en wel op zondagmiddag 2 november 2014. In een twintigtal huiskamers zal dan weer gemusiceerd worden. Hierbij stellen de huiseigenaren hun huis op die middag open voor bezoekers. Er zal vooral piano gespeeld worden door goede amateurs en professionele musici.

Wij willen proberen ons ’speel’-terrein uit te breiden i.c. te verleggen naar andere delen van Amstelveen. Wij denken deze keer aan het gebied van de Amsterdamseweg vanaf Van Kerkwijk Piano’s, incl. Gouden Hoek, de Keizer Karelweg tot de Kruiskerk en de wijk ten westen ervan, zoals Mr. Sixlaan etc. Ook de wijk met de Heemraadschapslaan, incl. Molenweg.

Maar voor volgende jaren zijn ook andere locaties in Amstelveen van harte uitgenodigd te reageren. Wij willen geïnteresseerde huiseigenaren met een piano, of vleugel uitnodigen om hun huis open te stellen voor dit doel. Wij zouden dit zeer op prijs stellen, omdat we de nieuwe adressen goed kunnen gebruiken voor deze pianomiddag. Wij verzoeken u daarom contact op te nemen met ons organiserend comité via Vincent Kuin; e-mail: vincent.kuin@gmail.com

Foto Amstelveen
(Foto Piano Promenade Amstelveen - 2013)

Henk Suer, organisator opent de 3de Piano Promenade Amstelveen op 22 september 2013 in de Kruiskerk


Daarnaast wil de zo succesvolle Piano Promenade Amstelveen zijn vleugels uitslaan met het comité Vrienden Piano Promenade Amstelveen. Het overrompelende succes van de drie eerdere edities rechtvaardigt de verwachting dat de 4de Piano Promenade Amstelveen honderden bezoekers zal trekken, die op zondagmiddag 2 november van huis tot huis gaan om meer dan één, of twee concerten te bezoeken.

De oprichting van de Vrienden Piano Promenade Amstelveen is wenselijk gebleken om het draagvlak van dit markante evenement te kunnen verstevigen. Tot dusverre heeft het vrijwilligerscomité voor haar activiteiten financiële steun genoten van twee sponsors, maar voor het geheel van de organisatie is dit een fragiele opzet. De steun van muziekliefhebbers die gastvrij huiskamer en piano, of vleugel beschikbaar stellen, en het belangeloos musiceren van pianisten en anderen, zullen de vaste kenmerken blijven. Bovendien zal het organiserend comité de opzet intiem, flexibel en eenvoudig houden.

Maar een natuurlijke dynamiek leidt tot een verbreding van sommige activiteiten. Jonge pianisten die aan het begin van hun beroepscarrière staan en zich op de Piano Promenade manifesteren, verdienen het concertaanbiedingen te krijgen, waar ze wel voor betaald krijgen. Daar kunnen de Vrienden van de Promenade de helpende hand bij bieden. Er is voorts behoefte ontstaan aan tussentijdse concerten door musici die zich door hun hoge muzikale niveau en programmering bijzonder hebben onderscheiden, maar toen slechts door een noodzakelijk beperkt huiskamerpubliek konden worden beluisterd.

De website www.pianopromenadeamstelveen.nl en een uitgebreide Vriendenledenlijst zullen de onderlinge contacten en informaties onderhouden. Het zal ertoe bijdragen, dat uit de jaarlijkse Piano Promenade Amstelveen een soort Piano Paradijs groeit, waar veel te genieten valt en tallozen van kunnen profiteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.