Bijgewerkt: 24 januari 2021

5 miljoen euro beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid in het MKB

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
08-09-2014

Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland hebben vandaag in Rotterdam een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Hiervoor stelt de minister voor de komende vier jaar een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar aan MKB-Nederland.

De MKB aanpak voor duurzame inzetbaarheid beoogt mensen tot hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, met lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats bij Coolblue in Rotterdam, een webwinkel gericht op consumentenelektronica. Voor deze locatie is gekozen omdat het gaat om een bedrijf, waar betrokkenheid bij en flexibiliteit van werknemers centraal staan.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Lodewijk Asscher (1974) is een PvdA politicus. Na een carrière in de Amsterdamse politiek is hij sinds 2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet-Rutte II.


De verhoging van de AOW-leeftijd en de vergrijzing van de beroepsbevolking maken het nodig, dat werkgevers serieus in werknemers investeren en dat de werknemers op hun beurt bereid zijn te leren, zich aan te passen en te ontwikkelen. Ook de steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt en de snel veranderende economie spelen speelt een rol. Over een paar jaar hebben werknemers immers alweer heel andere kennis en vaardigheden nodig dan nu.

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid vraagt dan ook om ruimte voor scholing, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden, een gezonde werksfeer en het terugdringen van ziekteverzuim. Het gaat er ook om, dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven. De tijd, dat zij tot aan hun pensioen genoeg hadden aan hun schooldiploma is definitief voorbij.

Het ministerie van SZW en MKB-Nederland zijn met elkaar overeengekomen, dat MKB-Nederland de komende vier jaar een trekkersrol zal vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar is het de bedoeling, dat tenminste 1000 bedrijven actief zijn geholpen bij het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk.

MKB?
Met midden- en kleinbedrijf (mkb), is de bedrijfssector die in het algemeen uit ondernemingen tot 250 werknemers bestaat. In Nederland valt slechts drie per duizend ondernemingen hier buiten. Het midden- en kleinbedrijf was in 2006 goed voor 58% van de Nederlandse bedrijfsomzet en had ook 58% van het niet-overheidspersoneel in dienst.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.