Bijgewerkt: 19 januari 2021

50 asielzoekers tijdelijk in de Handwegkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-12-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Vanmiddag ben ik door dominee Bogaard van de Handwegkerk geïnformeerd, dat vannacht, 4 december 2013, en morgennacht een groep van ongeveer 50 asielzoekers onderdak zal worden geboden in de leegstaande Handwegkerk aan de Handweg 117 te Amstelveen. De huisvesting wordt door de kerk geboden op verzoek van de Algemene Kerkenraad Amstelveen - Buitenveldert.

Het betreft een particulier initiatief vanuit de kerk. De groep is vandaag om 18.00 uur gearriveerd. De groep bestaat uit asielzoekers die al uitgeprocedeerd zijn, maar vanwege veiligheidsoverwegingen niet naar het land van herkomst terug kunnen worden gestuurd, en asielzoekers die nog een lopende procedure afwachten.

Handwegkerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

De Handwegkerk in Amstelveen


Voor de maatschappelijke betrokkenheid van de kerkenraad heb ik begrip. De opvang is, om humanitaire redenen, begrijpelijk. Om deze onvoorziene tijdelijke situatie in goede banen te leiden, zijn inmiddels de volgende acties ondernomen:

-er is contact gelegd met de gemeente Amsterdam om achtergrondinformatie te vergaren over de groep en mijn beleid ter zake af te stemmen,

-de politie en de brandweer zijn geïnformeerd over de situatie.

-er heeft overleg plaatsgevonden met de heer Bossenbroek, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Amstelveen - Buitenveldert, waarbij het volgende is aangegeven:  • de Algemene Kerkenraad Amstelveen - Buitenveldert is verantwoordelijk voor de (eventuele) gevolgen van dit particuliere initiatief, de communicatie met direct omwonenden, de veiligheid en gezondheid van de groep asielzoekers en de openbare orde gerelateerd aan het initiatief,

  • de Algemene Kerkenraad Amstelveen - Buitenveldert heeft ons verzekerd, dat het om niet meer dan vijftig personen gaat en dat het uiterlijk twee nachten betreft, waarbij de groep op ordelijke wijze aankomt en vertrekt,

  • de Algemene Kerkenraad Amstelveen - Buitenveldert is verantwoordelijk voor (eventuele) financiële gevolgen.


De situatie wordt gevolgd. Mocht daar aanleiding toe zijn zal ik u nader informeren. Met vriendelijke groet de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.