Bijgewerkt: 23 september 2020

6000 meer werklozen in juni 2012

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
19-07-2012

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2012 uit op 495 duizend personen. Dat zijn er 6 duizend meer dan een maand eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt, dat het aantal WW-uitkeringen in juni 2012 uitkomt op 291.000, evenveel als in mei.

Het werkloosheidspercentage vertoont al een jaar lang een stijgende lijn. In juni 2011 was nog 5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage is daarna opgelopen tot 6,3 procent in juni van dit jaar. Vooral onder jongeren is de werkloosheid in een jaar tijd toegenomen, van 9,3 naar 12,2 procent. Onder personen ouder dan 25 jaar was de toename naar verhouding minder groot. Dat geldt met name voor 45- tot 65-jarigen.

Onder mannen en vrouwen is het werkloosheidspercentage sinds juni 2011 in vrijwel gelijke mate gestegen. In juni 2012 was 6,2 procent van de mannen en 6,4 procent van de vrouwen werkloos.

bouwers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Een grote bouwproject in Amstelveen aan de Lindenlaan in juli 2012, waar de werknemers nog nodig zijn


Veel meer WW-uitkeringen voor jongeren dan vorig jaar

In juni bleef het aantal lopende uitkeringen met 291 duizend vrijwel gelijk aan dat van mei. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal lopende uitkeringen met ruim 15 procent. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar kwam in juni van dit jaar uit op 11 duizend, dat is 5 procent minder dan in mei, maar bijna de helft hoger dan een jaar geleden. Ook regionaal liep de stijging uiteen. Zo nam het aantal uitkeringen vergeleken met een jaar geleden in Limburg toe met 9 procent en in Zeeland en Overijssel met 21 procent.

Forse toename aantal uitkeringen in sector bouwnijverheid

Het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid kwam in juni van dit jaar uit op 14 duizend. Dat is 46 procent meer dan een jaar geleden. In de sectoren openbaar bestuur en industrie was de toename beperkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.