Bijgewerkt: 8 augustus 2020

7,7 miljoen huishoudens in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-09-2016

Op 1 januari 2016 telde Nederland ruim 7,7 miljoen huishoudens. Dat waren er 56 duizend meer dan een jaar eerder. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de regio Groot-Amsterdam kwam 16 procent van de extra huishoudens terecht, Groot-Rijnmond en regio Utrecht namen ieder bijna 9 procent voor hun rekening. Samen met de regio Den Haag ging het om 40 procent van de toename in het aantal huishoudens.

Groot-Amsterdam telde begin dit jaar 1,4 procent meer huishoudens dan een jaar geleden, en was daarmee de snelst groeiende regio. Ook in de andere drie grote stadsregio’s nam het meer toe dan het landelijk gemiddelde van 0,7 procent.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

Ontwikkeling huishoudens per provincie in 2015


Noord-Holland grootste groei huishoudens. Gezien de ontwikkelingen in en rond Amsterdam is het niet verwonderlijk, dat Noord-Holland de provincie met de grootste toename in het aantal huishoudens was. Er kwamen 13 duizend huishoudens bij, een toename van 1 procent. In de drie noordelijke provincies nam het aantal huishoudens met 0,3 procent toe. Ook in de regio’s in Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland, waar de bevolking afnam, of vrijwel gelijk bleef, kwamen er huishoudens bij. Dat komt vooral, doordat meer mensen alleen wonen, bijvoorbeeld verweduwde ouderen, gescheiden mensen, of jongeren.

In 2015 nam het aantal huishoudens in Nederland met 0,7 procent sneller toe dan de bevolking (0,5 procent), waarmee de lange termijn verschuiving van meer- naar eenpersoonshuishoudens doorzet. Vergeleken met 2000 zijn er nu 14 procent meer huishoudens en 7 procent meer inwoners. Het aantal eenpersoonshuishoudens nam met 28 procent toe, het aantal meerpersoonshuishoudens met 6 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.