Bijgewerkt: 21 januari 2021

800 nieuwe woningen ten zuiden van Westwijk in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-09-2014

De gemeente Amstelveen en een consortium van Bouwfonds, Syntrus Achmea en Roosdom Tijhuis hebben een intentieovereenkomst getekend als opmaat naar de ontwikkeling van De Scheg als woningbouwlocatie. De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk, waar buiten de bebouwde kom nog woningbouw mogelijk is voor Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke ordening


In juni 2013 heeft het college van B en W een Ontwikkelstrategie vastgesteld voor dit gebied, waar ongeveer ruimte is voor 800 woningen. Doel van de ontwikkeling van de Scheg als woningbouwlocatie is om doorstroming op de Amstelveense woningmarkt te bevorderen. Om dit te kunnen bereiken, wordt gewerkt aan een gedifferentieerd woonmilieu met voldoende flexibiliteit naar de toekomst toe. Er is veel ruimte voor particulieren die zelf hun huizen willen laten bouwen; daarnaast zullen in de wijk middeldure huurwoningen en projectmatige koopwoningen worden aangeboden.

In de wijk zal veel aandacht worden besteed aan energiebesparing en duurzaamheid. Ook moet de wijk een voorbeeldproject worden voor het realiseren van woningen dichtbij een aan- en uitvliegroute. De gemeente en het consortium, - dat een groot deel van de grond in de Scheg bezit -, spreken in de overeenkomst af om samen het plan stedenbouwkundig uit te werken in een Ruimtelijk Kader. Dit maakt vervolgens deel uit van de Ontwikkelvisie die de gemeente in overleg opstelt en waarin de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de Scheg zal worden opgenomen.


Grotere kaart weergeven


Wanneer beide partijen de ontwikkeling van de Scheg haalbaar achten, wordt de Ontwikkelvisie verder in procedure gebracht en worden ook de overige grondeigenaren geraadpleegd. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om over de Ontwikkelvisie te besluiten, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015. De Ontwikkelvisie is de basis voor bestemmingsplan(nen) op grond, waarvan daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Peter Bot wethouder Ruimtelijke Ordening: “Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst onderschrijven we onze gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van energiezuinige en marktgerichte woningbouw in De Scheg. We zetten nu de volgende stap om samen tot een definitieve Ontwikkelvisie te komen.” Harm Janssen (vertegenwoordiger consortium): ”Ik ben blij, dat we inmiddels zo ver zijn gekomen. Wij zijn ervan overtuigd, dat we op deze plek een heel aantrekkelijk woongebied kunnen creëren.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.