Bijgewerkt: 21 januari 2021

81 vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-05-2016

Mevrouw drs. M.M. van 't Veld burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken in verband met de noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen op 12 mei 2016:

'Geachte dames, heren, graag wil ik u op de hoogte stellen van diverse ontwikkelingen met betrekking tot de noodopvang in Amstelveen.

Actuele bezetting noodopvanglocatie. De noodopvanglocatie aan Laan van Kronenburg 2 is eind april 2016 in gebruik genomen. Er zijn op dit moment 81 vluchtelingen in de opvang woonachtig. Het betreftop dit moment alleen gezinnen. Zij komen voornamelijk uit Syrië en Afghanistan en werden eerder opgevangen in tijdelijke opvangcentra in Nijmegen en Utrecht. Onder de vluchtelingen zijn 39 kinderen. Het is nog niet bekend, wanneer een nieuwe groep vluchtelingen arriveert. Momenteel is de uitstroom uit AZC’s hoger dan dat er aan nieuwe vluchtelingen Nederland binnenkomt. Het COA verwacht, dat dit binnenkort weer gaat veranderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Onrust na brief van staatssecretaris Dijkhoff. De vluchtelingen in de Amstelveense noodopvanglocatie wachten op de start van hun asielprocedure. Eerder was al duidelijk, dat door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst de termijn, waarbinnen een asielaanvraag in behandeling moet worden genomen, tot negen maanden mocht oplopen. In een brief die alle vluchtelingen vorige week van staatssecretaris Dijkhoff ontvingen, werd medegedeeld, dat deze termijn nu is verruimd naar 15 maanden. In heel het land leidde dit bericht tot onrust onder vluchtelingen. Ook in Amstelveen heeft een aantal mensen in de opvang gefrustreerd en boos gereageerd. Nadat werd uitgelegd, dat boosheid en frustratie geen positief effect heeft op (de start van) de procedure, werd het snel weer rustig.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Twee etages van het kantoorgebouw aan de Laan van Kronenburg werd voor de vluchtelingen beschikbaar gesteld


Dagbestedingsactiviteiten van start. Zoals bekend, meldden tal van organisaties en vrijwilligers zich voor het bieden van activiteiten aan de vluchtelingen. De gemeente vindt een zinvolle dagbesteding van belang voor het welzijn van vluchtelingen en voor leefbaarheid in de buurt. Om die reden gaven we welzijnsorganisatie Vita Amstelland de opdracht om de initiatieven te coördineren. Hoewel ze daar met een grote groep vrijwilligers de handen vol aan hebben, komen de eerste activiteiten van de grond. De peuterspeelzaal wordt ingericht, een groep kinderen bezocht al Manege Equito, er werd gewandeld en gezwommen in het Amsterdamse Bos en een aantal jongeren voetbalt en badmintont met de kinderen op het parkeerterrein. Vanaf 17 mei 2016 gaan de leerplichtige kinderen en jongeren naar school.

Reacties op de komst van vluchtelingen. Via het klantcontactcentrum, de postbus vluchtelingen en in de online en social media houden we in de gaten, hoe er op de komst van vluchtelingen wordt gereageerd. Daar, maar ook in de bijeenkomst van de klankbordgroep eerder deze week, blijkt, dat er geen overlast wordt ervaren, of op andere manieren negatieve signalen zijn. Het eerder georganiseerde Open Huis is bijzonder goed gewaardeerd.

Op 18 mei 2016 breng ik samen met wethouder Brandes en een aantal vertegenwoordigers van instellingen een kort bezoek aan de noodopvang om de vluchtelingen officieel welkom te heten in Amstelveen. Tenslotte is deze brief de laatste in de cyclus van speciale raadbrieven over dit onderwerp. Mochten er ontwikkelingen, of andere zaken zijn dan worden deze u via de reguliere wijze kenbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mevrouw drs. M.M. van ’t Veld'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.