Bijgewerkt: 26 januari 2021

86.000 Amstelveners in 2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2013

Het aantal inwoners van Amstelveen groeit nog steeds. De komende jaren blijft dit zich voortzetten. De verwachting is, dat het aantal inwoners in 2013 (84.377) zal doorgroeien naar 86.000 in 2020.

Uit de cijfers blijkt verder, dat de Indiase gemeenschap in Amstelveen sterk groeit. In 2009 telde Amstelveen 900 Indiërs, nu is het aantal meer dan verdubbeld.

Andere cijfers die opvallen is de opmerkelijke daling van het aantal werklozen in 2012 en een zichtbare stijging in 2013. Vermoedelijk een gevolg van de crisis.

Bij jongeren onder de 25 jaar is het aantal werklozen meer dan verdubbeld. Onder inwoners van 45 jaar en ouder is het aantal licht afgenomen. Ook is een verschuiving te zien in de werkloosheidsduur. Het percentage langer dan 3 jaar werkloos, is met meer dan de helft afgenomen.

Het boekwerk Facts & Figures 2012-2013 19de editie bevat nog tal van andere kerncijfers over bijvoorbeeld de woningmarkt, onderwijs, sport, veiligheid, cultuur. Het is bedoeld als naslagwerk voor iedereen met belangstelling voor Amstelveen. Het boekje kunt u hier downloaden (pdf 45 pagina’s)

fact-and-figures Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveenweb.com - 2013)

De titelpagina van de 19de editie van de Facts and Figures


Amstelveen, augustus 2013

'Aardig, dat u belangstelling heeft voor onze mooie stad. In deze 19e editie van Facts & Figures vindt u informatie die wij hebben verzameld over de Amstelveense bevolking, de economische structuur, winkelvoorzieningen, werkgelegenheid, onderwijs en tal van andere onderwerpen.

Het gemeentebestuur hecht aan een goede relatie met de in Amstelveen gevestigde ondernemers, of zij die overwegen dat te doen. Aangezien in Amstelveen ook een aantal buitenlandse bedrijven is gevestigd, is er voor gekozen deze informatie tweetalig te presenteren. Deze publicatie is niet in de laatste plaats bedoeld voor het (internationale) bedrijfsleven.

Naast deze publicatie met cijfermateriaal, presenteert de gemeente ook informatie op www.amstelveen.incijfers.nl  Amstelveen in Cijfers is een databank met actuele gegevens. U kunt zelf tabellen samenstellen over thema’s als bevolking, wonen, bedrijvigheid, onderwijs en dergelijke.

Veel cijfers zijn op wijkniveau beschikbaar en over meerdere jaren. Als Facts & Figures of Amstelveen.incijfers.nl onvoldoende antwoord geven op uw vragen, of als u suggesties heeft, kunt u contact opnemen met Onderzoek & Informatie, telefoon (020) 540 49 11 of e-mail SenO@amstelveen.nl

Ik hoop, dat u op uw vragen snel een antwoord vindt en misschien treft u in deze publicatie meer interessante informatie aan, dan u in eerste instantie zocht.

Veel leesplezier!

mr. J.H.C. van Zanen, burgemeester van AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.