Bijgewerkt: 20 februari 2020

ANBO: Gemeenten gaan fors overhouden op hun Wmo budget

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
06-05-2016

'De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) wordt meer dan bevestigd in haar waarschuwingen, dat gemeenten geld overhouden op het Wmo budget,' verklaart Liane den Haan, directeur-bestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “Het is ongehoord: meer dan eens heeft ANBO aangegeven, dat gemeenten een veel te terughoudend beleid voeren als het gaat om de Wmo. Vele gemeenten bliezen hoog van de toren, dat ze te weinig geld kregen om goede ondersteuning te bieden, en nu blijken ze ruim over te houden. En dat, terwijl er nog te weinig hulp wordt geboden uit de Wmo.”

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2016)

Liane den Haan is sinds 2005 de algemeen directeur bij ANBO


Verschraling van zorg. Den Haan kan zo een aantal oorzaken opnoemen, waarom gemeenten Wmo budget over houden: “Signalen over verschraling van zorg door een veel te beperkte toekenning van uren huishoudelijke hulp, dagbesteding die veel te algemeen gecontracteerd wordt in plaats van gericht op doelgroepen, te hoge eigen bijdragen, waardoor mensen de aangeboden zorg mijden, het verdwijnen van casemanagers dementie, thuiszorgorganisaties die op hun tarieven worden afgeknepen en her en der omvallen en tenslotte een vaak gebrekkige communicatie over de Wmo-mogelijkheden naar de burger toe. Dat er geld overblijft uit de Wmo is in dat kader dan ook niet te verkroppen.”

Waarschuwingen ANBO: stapeling van bewijs. Uit onderzoek van ANBO bleek al vaak, dat gemeenten de Wmo nog onvoldoende in de vingers hebben. Zo hanteren gemeenten veel te strenge criteria voor Wmo-ondersteuning bij woningaanpassingen. Den Haan: “ANBO heeft zelfs een eigen hulpfonds opgericht, omdat gemeenten onvoldoende steun leveren.” Uit ander onderzoek bleek, dat gemeenten onvoldoende communiceren over de Wmo-mogelijkheden. “Om nog maar niet te spreken van hulpbehoevenden die naar de rechter moeten stappen voor huishoudelijke hulp, terwijl er gemeenten zijn die Wmo-geld oppotten. Dat kan echt niet.”

Oplossingen. Volgens Den Haan moet de controle op het Wmo-budget, uitgaven binnen het sociaal domein, flink worden opgeschroefd. “Er ligt hier een belangrijke rol voor de lokale Rekenkamers. Zij kunnen gemeenteraden steunen in hun controletaak. En vervolgens is het aan de Rijksoverheid om duidelijke kaders te scheppen, zodat het helder is voor gemeenten, hoe zij het beleid uit moeten voeren. ANBO zal in elk geval niet rusten voordat Wmo geld juist wordt besteed: om mensen langer zelfstandig te laten leven.”

ANBO: Al 115 jaar ervaren en eigentijds. ANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen, dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.