Bijgewerkt: 18 september 2020

ANBO wil strengere eisen voor toezichthouders in de zorg

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
18-03-2016

Minister Schippers moet veel duidelijkere eisen stellen aan toezichthouders in de zorg. Dat zegt Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), dé belangenbehartiger voor senioren, aan de vooravond van het debat over governance in de zorg, dat in de Tweede Kamer werd gevoerd. Onder het motto ‘goede zorg vraagt goed bestuur’ doet minister Schippers enkele verbetervoorstellen om de kwaliteit van bestuur en toezicht in de zorg te verbeteren, maar ze gaat niet ver genoeg. “ANBO wil scholingseisen en een onafhankelijke kwaliteitstoets voor toezichthouders, zoals gebruikelijk in de pensioenwereld. Het gaat hier om publiek geld en grote publieke belangen. Goede zorg vraagt inderdaad goed bestuur, met strenge eisen voor een onafhankelijke wervings- en selectieprocedure”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2016)

Renée de Vries Coördinator woordvoering  ANBO


Minister Schippers is voornemens de eisen aan toezichthouders in de zorg te verscherpen, zo schreef ze eerder deze week aan de Kamer en doet daarmee al een aantal stappen in de goede richting. Zo stelt de minister voor om de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) een nieuwe, zorgbrede governancecode te laten opstellen, met accreditatie voor toezichthouders. Ook wil ze een publiek register van bestuurders en spreekt ze over ‘vakontwikkeling’. Echter, het is helemaal niet duidelijk, wat de eisen van accreditatie zijn en of de oude werkwijze van coöptatie – het systeem, waarbij leden van een vergadering, of raad zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen – nu tot het verleden behoort.

Ook er wordt niet gesproken over een scholingsverplichting, zoals bij de pensioenfondsen wel het geval is. Tenslotte wordt de rol van de overheid niet uitgewerkt. Den Haan: “Als je pensioenfondsbestuurder wilt worden dan moet je eerst scholing volgen, wordt je vervolgens getoetst én moet je naar De Nederlandse Bank voor goedkeuring. De minister rept niet van onafhankelijke externe toetsing voor toezichthouders of van een overheid die kaders schept voor kwaliteit van zorg en toezicht. Haar voorstellen zijn soft en houden de schijn van zelfregulering. De brief van de minister is te vrijblijvend en ANBO bepleit verdergaande voorstellen.”

Lees de brief die ANBO naar de Tweede Kamer stuurde (bijlage). Op 17 maart 2016 discussieerden Tweede Kamer-leden over de eisen die aan bestuurders en toezichthouders in de zorg gesteld mogen en moeten worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.