Bijgewerkt: 25 januari 2021

Aankoop inventaris van de wijkcentra van Stichting Cardanus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-01-2014

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad

'Zoals u weet, zijn in het najaar van 2013 Vita Welzijn & Advies en Participe onder de werknaam AanZ geselecteerd om in Amstelveen het wijkwelzijnswerk en het beheer van de wijkcentra uit te voeren. Tijdens de selectieprocedure is bepaald, dat de gemeente Amstelveen de wijkcentra zou aanbieden inclusief de inventaris. Naar aanleiding van dit uitgangspunt heeft een onafhankelijk taxateur de waarde bepaald van de inventaris van de wijkcentra. Vervolgens is met Cardanus gesproken en hebben wij een bod gedaan op de inventaris van Cardanus conform deze waardebepaling.

In onze brief van 10 december 2013 met als onderwerp ‘ontwikkelingen met betrekking tot de algemene reserve en het begrotingsaldo 2014’ hebben wij u over deze ontwikkeling geïnformeerd. Hierbij hebben wij aangekondigd, dat in de raadsvergadering van februari 2014 deze aankoop d.m.v. een raadsvoorstel zou worden geformaliseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De wijkcentra van de Stichting Amstelveen waren: De Bolder, 't Open Hof, Westend, De Buurtkamer, Alleman en De Meent


Op 20 januari jl. hebben wij als college besloten om in te stemmen met de aankoop van deze inventaris. Om recht te doen aan de aankondiging van het raadsbesluit willen wij u in de raad van 26 maart het formele besluit over de aankoop van de inventaris voorleggen. De middelen om deze aankoop te financieren komen uit de algemene reserve.

De Stichting Cardanus is op dit moment in liquidatie en van de heer Hogema hebben wij begrepen, dat alles in het werk wordt gesteld om het personeel, dat nog geen andere werkgever heeft gevonden financieel te steunen. De middelen die Cardanus ontvangt worden dan ook ingezet om de WW-uitkeringen aan te vullen.

Vooruitlopend op de formele besluitvorming in de raadsvergadering van maart en met in het achterhoofd de ook bij u levende zorgen over het personeel van Cardanus hebben wij gemeend het bedrag van € 235.175 alvast over te maken aan de Stichting Cardanus. Vertrouwend u hiermee van voldoende informatie te voorzien.'

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.