Bijgewerkt: 31 mei 2020

Aanpak woonfraude in Amstelveen versterkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-02-2012

Op woensdagmiddag 1 februari 2012 ondertekenden de gemeente Amstelveen en woningcorporatie Eigen Haard een convenant, dat automatische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Zo kan Eigen Haard vanaf 1 april gebruik maken van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) bij het toewijzen van woningen en bij het controleren van onrechtmatige onderhuur.

Woonfraudeaanpak is een belangrijk instrument om doorstroming op gang te krijgen, maar ook om woonoverlast en verpaupering van woongebieden tegen te gaan.

Samenwerking

Doel van de uitbreiding van de samenwerking is het sneller toewijzen van sociale huurwoningen aan woningzoekenden én het effectiever opsporen van mogelijke onrechtmatige bewoning van deze woningen. Woonfraude is één van de oorzaken van onvoldoende doorstroming op de Amstelveense woningmarkt.

Eigen Haard Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) en Nico Nieman (r) voorzitter van woningcorporatie Eigen Haard tijdens de ondertekening van het convenant, dat automatische gegevensuitwisseling mogelijk maakt


Verbetering dienstverlening

Door de inzage in de GBA hoeven Amstelveners die een sociale woning zoeken geen uittreksel meer te halen bij de gemeente. En als de verhuizing eenmaal een feit is, informeert Eigen Haard daarover rechtstreeks de gemeente. Dit scheelt de woningzoekende geld en tijd en versnelt de woningtoewijzing.

Geslaagde pilots

In 2008 werd met twee pilotprojecten gestart in de wijken Bankras/Kostverloren. In 2009 werden van de 49 vermoedelijke woonfraudegevallen 19 woningen van Eigen haard door deze nieuwe manier van samenwerken vrijgemaakt voor nieuwe huurders. In 2010 werd door gemeente en de woningcorporaties besloten om deze nieuwe aanpak op te schalen naar heel Amstelveen. In 2010 werden ook 22 huurcontracten opgezegd, en elf in 2011.

CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Wonen ziet de bestendiging van de samenwerking met Eigen Haard positief in: “wat in 2008 is gestart, heeft goede resultaten opgeleverd. Met deze consolidatie en nieuwe werkmethodes verwachten we nog meer onrechtmatige woonsituaties te kunnen opsporen. Dit en tal van andere maatregelen moeten de doorstroming op de sociale huurmarkt vlot trekken. Het is van groot belang dat sociale woningen toe komen aan die huishoudens die het echt nodig hebben.”

Zorgvuldigheid

De gemeente heeft de inzage van het GBA door Eigen Haard zowel juridisch als technisch goed bestudeerd en voorbereid. Daartoe zijn strikte afspraken gemaakt met name op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens. Uit onderzoek bleek, dat al verschillende collega-gemeenten op deze manier woonfraude aanpakken in samenwerking met wooncorporaties. De methode gebruikt door de gemeente Amsterdam bleek het beste aan te sluiten bij de wensen van zowel gemeente Amstelveen als Eigen Haard.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.