Bijgewerkt: 21 januari 2021

Aanpassingen coronamaatregelen in Amstelveen per maandag 1 juni 2020

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/YouTube
02-06-2020

Noodverordening per 1 juni 2020

Het kabinet heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen per 1 juni 2020 kunnen worden versoepeld, en de regionale noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is hierop aangepast (pdf 22 pagina’s). Tot en met zondag 31 mei is de huidige noodverordening nog van kracht. De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden, als dat nodig is. Boetes uitdelen doen onze handhavers en politie als het echt niet anders kan en eerdere waarschuwingen niks opleveren. Alleen als we ons allemaal aan de regels houden, geven we het coronavirus geen nieuwe kans en kunnen we de komende tijd steeds meer beperkende maatregelen schrappen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland


Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de noodverordening die op 1 juni ingaat?

•          De regel blijft: houd 1,5 meter afstand, ook in de auto en op een boot. Het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte is opgeheven.

•          Musea, presentatie-instellingen en monumenten mogen open, mits de 1,5 meter afstandsregel kan worden nageleefd, de inrichting hierop ingericht is en bezoek plaatsvindt in een vooraf gereserveerd tijdvak.

•          Bioscopen, concertzalen en theaters (en vergelijkbare culturele instellingen) mogen open, mits de 1,5 meter afstandsregel kan worden nageleefd (m.u.v. gezamenlijke huishoudens), bezoekers van te voren reserveren, gebruik maken van een zitplaats en per uitzonderlijke ruimte niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.

•          De horeca mag open op maandag 1 juni vanaf 12.00 uur 's middags met maximaal 30 gasten binnen. Gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar, vooraf reserveren en te allen tijde 1,5 meter afstand houden (m.u.v. gezamenlijke huishoudens).

•          Terrasgasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel, aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand houden (m.u.v. een huishouden) en de exploitant/beheerder zorgt ervoor dat bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd. Het terras moet aan de bovenzijde of aan drie zijden open zijn.

•          In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt voor reizigers vanaf 13 jaar.

•          Het voortgezet onderwijs mag stapsgewijs opgestart worden (basisonderwijs wordt per 8 juni volledig hervat, toetsing en praktijk(gericht) onderwijs, MBO en hoger onderwijs wordt per 15 juni hervat).

•          Sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterrein en jachthavens moeten gesloten blijven. Voor sanitaire voorzieningen op stranden en natuurparken geldt dit verbod niet meer.Houd afstand, vermijd drukte: We moeten ons aan een paar eenvoudige basisregels houden: houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd drukte. Dat de stad steeds meer open gaat, betekent ook dat het overal weer drukker wordt. Daarvoor worden maatregelen genomen in de openbare ruimte, maar het vraagt ook iets van inwoners zelf. Zoek de drukte niet op en als u ergens bent waar het te druk is, kies er dan voor om op een later, rustiger moment terug te komen. Geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte, werk thuis en gebruik alleen voor strikt noodzakelijke ritten het openbaar vervoer.

Monitoren drukke plekken. Politie en handhaving monitoren drukke plekken, zoals parken, pleinen en winkelstraten. Als het nodig is, kunnen er maatregelen worden genomen, zoals het inzetten van tekstkarren, het geven van waarschuwingen of het (gedeeltelijk) afsluiten. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de 1,5 meter afstand houden, zowel binnenshuis als buitenshuis, in de auto en op een boot, (uitgezonderd gezamenlijke huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar). Boetes uitdelen doen onze handhavers en politie als het echt niet anders kan en eerdere waarschuwingen niks opleveren.


Update 2 juni 2020 15 uur: VVD Amstelveen maakt zich boos en tevens ernstig zorgen over de bizarre vertoning gisteren in Amsterdam, waar duizenden mensen opeengepakt demonstreerden. 'Burgemeester Femke Halsema is notabene voorzitter van de veiligheidsregio, waar Amstelveen ook onder valt' zegt Kees Noomen, fractievoorzitter van de VVD Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


'Onbestaanbaar dat onze bedrijven alles in het werk stellen om de gezondheid van personeel, klanten en leveranciers volgens de richtlijnen te bewaken en dat uitgerekend gisteren op de terrassen de horeca haar stinkende best deed om 1,5 meter te handhaven, terwijl Halsema in Amsterdam duizenden betogers toestaat te doen alsof er geen richtlijnen zijn,' zegt Noomen. Noomen vindt dat dit niet valt uit te leggen en dat het ook niet zonder gevolgen zou mogen blijven. 'Ik zou op dit moment de oproep van de burgemeester van Haarlemmermeer willen onderstrepen om demonstranten die in Amsterdam aanwezig waren hun verantwoordelijkheid te laten nemen en twee weken in thuisquarantaine te gaan.'


Update 2 juni 2020 17 uur: Positie burgemeester Halsema als voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Actief voor Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de positie van burgemeester Halsema als voorzitter van de Veiligheidsregio  Amsterdam-Amstelland. Veel mensen met een democratisch hart zijn gisteren geschrokken van de demonstratie op De Dam in Amsterdam. Ook wij, niet vanwege de aanleiding. Ook wij zijn verklaard voorstander van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en tegenstander van elke vorm van racisme.

Nee, iedereen is geschrokken van de houding van de burgemeester van Amsterdam, als verantwoordelijke voor het toestaan van de demonstratie in deze omvang. Die actie werd toegestaan met halfzachte voorwaarden. Toen er rond de 5000 demonstranten aanwezig waren, bestond burgemeester Halsema het om een kijkje te nemen, zonder mondkapje. Zij keek, zag en deed niets. Zij had natuurlijk bij de afweging om de demonstratie toe te laten eens moet opletten op wat er inmiddels in andere Europese steden was gebeurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Met haar houding heeft zij alle goedwillende horeca-ondernemers, die juist deze dag de zaken goed hadden geregeld en voorzieningen hadden getroffen, in de kou laten staan.  En wat te denken van al die zorgverleners, die het toestaan van een demonstratie in deze vorm als dolk in de rug voelen. Het is natuurlijk niet aan ons om een politiek oordeel bij de burgemeester van Amsterdam te leggen, daar is de Amsterdamse politiek zelf bij.

Maar er is een andere dimensie om bij stil te staan en daar gaat ook de Amstelveense politiek over.  Vergeet namelijk niet dat deze burgemeester ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Kan zij geloofwaardig en gezaghebbend het voorzitterschap in de komende periode blijven uitoefenen? Wij menen van niet. Wij zijn van mening dat zij door het niet-handelen toen dat nodig was, onverantwoordelijk heeft geacteerd. Als voorzitter van de veiligheidsregio is zij ongeloofwaardig geworden en heeft alle gezag verloren.

Daarom de volgende vragen aan burgemeester Tjapko Poppens:  1. Bent u met ons van mening dat mevrouw Halsema door het niet adequaat handelen voor en tijdens de demonstratie ongeloofwaardig is geworden  en haar gezag verloren heeft om de veiligheidsregio als voorzitter te besturen?

  2. Bent u met ons van mening dat zij daarom niet langer als voorzitter van de veiligheidsregio kan functioneren?

  3. Zo ja op deze vragen, bent u bereid een vergadering van de veiligheidsregio bijeen te roepen, dit onderwerp aan de orde te stellen, en aan te sturen op een wel gezaghebbende voorzitter?


Wij verzoeken u, gelet op de actualiteit van dit onderwerp, per ommegaande op deze vragen te reageren.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.