Bijgewerkt: 25 augustus 2019

Aantal Amstelveenpashouders wordt minder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb/Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
23-10-2012

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft verschillende maatregelen aangekondigd in 2011 die de koopkracht van huishoudens kunnen aantasten, zoals de Wajong en de sociale werkvoorziening en het plan om de bijstandsnorm in 20 jaar tijd geleidelijk met ongeveer 2000 euro op jaarbasis te verlagen.

40 miljoen euro

Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% WML (Wettelijk Minimum Loon). Als opbrengst heeft het kabinet alvast 40 miljoen euro ingeboekt.

Gemeenten zitten met de vraag, hoe zij op deze ontwikkelingen moeten reageren - schrijft professor Maarten Allers, hoogleraar economie van de decentrale overheden van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn artikel ‘Gemeentelijk armoedebeleid onder druk’ (pdf).

Op 22 oktober 2012 stond een lang artikel over de kortingspassen bij verschillende Nederlandse gemeenten in de Volkskrant, maar niet over de situatie in Amstelveen en daarom heeft de redactie van Amstelveenweb.com wethouder Jacqueline Koops van ChristenUnie benaderd, om de beslissing van de regering, dat de inkomensgrens is verlaagd naar 110 % van het bijstandsniveau, ook de Amstelveenpas eigenaren zou kunnen raken?

Met de Amstelveenpas zijn kortingen mogelijk op allerlei culturele en sociale activiteiten. Als iemand een minimuminkomen heeft, kan deze hiervoor in aanmerking komen. Naast vaste kortingen zijn er ook aanbiedingen voor pasgebruikers. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een pretpark, museum of voor een boot-/bustocht.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops


Wethouder Koops schetst in haar antwoord, de stand van zaken in Amstelveen: 'Het klopt inderdaad, dat de beslissing van de regering om de inkomensgrens te verlagen naar 110% van de bijstandsnorm ook een groep minima in Amstelveen raakt. Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en gezinnen met kinderen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm hadden tot 1 januari 2012 recht op een Amstelveenpas. Vanaf 1 januari 2012 is de inkomensgrens voor deze groep verlaagd naar 110%, dit betekent, dat Amstelveenpashouders met een inkomen boven 110% van de bijstandsnorm hun Amstelveenpas verliezen.

De minima die door deze rijksmaatregelen geraakt worden, kunnen in sommige gevallen individuele bijzondere bijstand aanvragen. Dit is mogelijk, als aantoonbare, bijzondere en noodzakelijke kosten zijn gemaakt, of gemaakt zullen worden. De gemeente blijft op deze manier maatwerk leveren.

Met vriendelijke groet, mr. Jacqueline A. Koops-Scheele  Wethouder Werk & Inkomen, Sociale Voorzieningen, WMO, Welzijn, Gezinsbeleid, Ouderenbeleid, Zorg & Volksgezondheid'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.