Bijgewerkt: 27 januari 2021

Aantal woninginbraken in Amstelveen op het niveau van 2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-09-2015

Het aantal inbraken in Amstelveen in 2015 lijkt zich te stabiliseren rond het niveau van vorig jaar. 2014 gaf een scherpe daling te zien van het aantal woninginbraken ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren. Amstelveen kent een aanpak woninginbraken, waardoor er structureel aandacht is voor deze vorm van criminaliteit. Binnen dit plan worden diverse projecten en activiteiten uitgevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “De cijfers geven aan, dat de maatregelen die we inzetten helpen om het aantal woninginbraken laag te houden. Dit stemt mij hoopvol, maar ik ben zeker nog niet tevreden. Iedere inbraak is er één teveel. Alle reden dus om de schouders er onder te blijven zetten. Belangrijk aandachtspunt blijft de actieve betrokkenheid van de bewoners. In algemene zin zijn bewoners zich bewust van de risico’s van inbraken, maar niet altijd dat ze daar ook zelf iets tegen kunnen doen. Gemeente en politie kunnen het echter niet alleen. Werk daarom samen met ons mee aan een veilig Amstelveen!”

Straat op Slot

In de Straat van Magelhaens is een pilot gestart om de buurt beter te beveiligen tegen woninginbraken. In overleg en samenwerking met bewoners, politie, Eigen Haard en de gemeente wordt in het najaar toegangsbeveiliging gerealiseerd. In samenwerking met woningbouwvereniging Omnia is bij bewoners voorlichting gegeven en zijn anti-inbraakstrips aangebracht in de woningen. Een goed (over)zicht bevordert het veiligheidsgevoel en schrikt inbrekers af. Medewerkers van Wijkbeheer hebben op diverse plekken extra snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. 

Communicatie en voorlichting

De inzet is gericht op het (nog) beter bewustmaken van bewoners van de risico’s op woninginbraken. In samenspraak met de politie worden geen algemene voorlichtingsbijeenkomsten meer gehouden, omdat de belangstelling voor dit soort avonden afneemt. Er is nu gekozen voor een mix van activiteiten:

- Gerichte voorlichting, bijvoorbeeld in een specifieke wijk of aan specifieke doelgroep (ouderen);

- Inzet borden en tekstkarren voorafgaand aan de zomervakantie;

- Themapagina’s in de lokale krant;

- Inzet van voorlichtingsfilmpjes.

Subsidieregeling

Vanaf maart 2015 is een subsidieregeling van kracht. In totaal is hiervoor € 30.000 beschikbaar gesteld. De regeling stelt bewoners in de gelegenheid om tegen een gereduceerd tarief inbraakwerend hang- en sluitwerk aan te schaffen. De resultaten overtreffen de verwachtingen. Tot eind juli is reeds ruim € 23.000 uitgekeerd. Het succes van de subsidieregeling is om meerdere redenen belangrijk. Niet alleen is een goed beveiligde woning de beste garantie tegen inbraken, maar uit reacties blijkt ook, dat bewoners elkaar informeren over de regeling en op die manier bijdragen aan de bewustwording over het risico van woninginbraken en maatregelen die zij daartegen kunnen treffen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.