Bijgewerkt: 20 augustus 2019

Aantijgingen Lakeman missen elke grond

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
11-02-2011

De directie en de Raad van Commissarissen van Schiphol Group hebben op 21 december 2011 een brief (d.d. 15 december 2010) ontvangen van de heer Lakeman namens Stichting Sobi. Hierin wordt gesuggereerd, dat sprake is van mogelijke manipulatie van jaarcijfers, het vervalsen van rendementscijfers en het vermengen van privé- en bedrijfsbelangen door de directie van Schiphol Group.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Raad van Commissarissen opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek. De opdracht is verstrekt aan advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Deze heeft zich laten bijstaan door accountantskantoor Ernst & Young LLP.

Uit het onderzoek is geen enkele aanwijzing naar voren gekomen, dat sprake is van manipulatie van jaarcijfers noch van het vervalsen van rendementscijfers van Schiphol Group. Ook is door de onderzoekers geen enkele aanwijzing gevonden voor vermenging van privé- en bedrijfsbelangen. Uit het onderzoek volgt ook dat de controle omgeving - en in het bijzonder de interne beheersing en het toezicht - robuust te noemen is.

De uitkomst van het onderzoek is derhalve, dat alle aantijgingen in de brief van de heer Lakeman feitelijke grondslag missen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.