Bijgewerkt: 30 mei 2020

Aanvraag standplaatsvergunning slechts eens in de 5 jaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-02-2011

Als het aan het college van B en W van Amstelveen ligt, gaat zij het aanvragen van een standplaatsvergunning verruimen naar eens in de vijf jaar. Daarnaast wil het college meer flexibiliteit voor bijzondere standplaatsen voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes of seizoensgebonden activiteiten.

Deze verbeterpunten passen binnen de dereguleringsambitie van het college en staan in de actualisering van het standplaatsenbeleid van 2006. De geactualiseerde nota wordt vrijgegeven voor inspraak en naar verwachting in juni behandeld door de gemeenteraad. 

Minder regeldruk

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt, dat zowel ondernemers als gemeente heldere afspraken voor specifieke situaties. Zo zijn er locaties waar het mogelijk is om maximaal 6 keer per jaar en voor een periode van maximaal 2 aaneengesloten weken, bijzondere activiteiten te ontplooien zoals goede doelen en ‘koek en zopie’ De gemeente zal deze verzoeken individueel toetsen en toewijzen.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder economische zaken


Daarnaast wordt het aanvragen van een standplaatsvergunning straks teruggebracht naar eens per vijf jaar. Nu moet een marktkoopman of andere standplaatshouder zich ieder jaar bij de gemeente melden. Deze maatregelen betekenen een lastenverlichting bij zowel ondernemer als lokale overheid.

Meer grip

Ondernemers krijgen meer inzicht in de standplaatsenmogelijkheden door verbeterde informatie waaronder locatiekaarten, huurcontracten en vergunningseisen. In totaal zijn 23 locaties in Amstelveense wijken beschikbaar voor vaste standplaatsen waar alleen mobiele verkoopinrichtingen zijn toegestaan.

Wethouder Jan-Willem Groot van economische zaken (CDA) is tevreden over de verbeterpunten: “met deze gewijzigde nota zorgen we voor heldere uitgangspunten en meer vrijheid voor ondernemers, en tegelijkertijd minder administratieve lasten voor zowel het lokale bedrijfsleven als de gemeente zelf. Een win-win voor beide partijen.”

Inspraak

Het voorgestelde beleid zal gelden voor de periode 2011-2015. Belanghebbenden kunnen uiterlijk 7 april 2011 hun reactie op het voorstel schriftelijk bekend maken bij het college van B en W, postbus 4, 1180 BA Amstelveen. De inspraakfase duurt zes weken, van 23 februari tot en met 31 maart 2011. Kijk voor meer informatie op www.amstelveen.nl/bekendmakingen .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.