Bijgewerkt: 28 januari 2021

Actieplan voor ouderenhuisvesting in Nederland

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
24-11-2011

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil samen met betrokken partijen (o.a. gemeenten, corporaties, particuliere beleggers, ouderenbonden, projectontwikkelaars) aan tafel om te komen tot een actieplan voor ouderenhuisvesting.

Met het actieplan wil de minister zorgen voor voldoende voor ouderen geschikte woningen met het oog op de vergrijzing in Nederland. Uitgangspunt daarbij is, het realiseren van de benodigde 36.000 tot 40.000 geschikte woningen die jaarlijks extra beschikbaar dienen te komen.

aanleunwoning  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Aanleunwoningen in Amstelveen. De woningen zijn naast het verzorgingshuis 't Huis aan de Poel gebouwd met de bedoeling, dat de oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben, hier kunnen wonen


Uit de Monitor Investeren voor de Toekomst 2009 bleek eerder, dat vanaf 2010 de specifieke woningbehoefte voor ouderen toeneemt: tussen de 330.000 tot 362.000 geschikte woningen. De toekomstige generaties ouderen zullen meer en meer geneigd zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Dat de woningen daarvoor geschikt zijn is dan van belang. Dat is nu niet altijd het geval. Onder meer nieuwbouw, verbouw en betere woningtoewijzing bieden mogelijkheden, maar de minister wil bekijken, of extra instrumenten of programma’s nodig zijn om de realisatie te bevorderen.

Naast een actieplan maakt minister Donner het bijplaatsen van mantelzorgwoningen makkelijker door de regels te versoepelen. Zo is niet in alle gevallen meer een omgevingsvergunning nodig.

Indien een vergunning toch nodig is zal er een kortere procedure volgen: acht weken in plaats van zes maanden. Ook volgt verruiming van de termijn gedurende de periode, dat een mantelzorgwoning in stand gehouden mag worden van vijf naar tien jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.