Bijgewerkt: 25 oktober 2020

Actievoerders protesteren bij De Meent

Nieuws -> Informatief

Bron: Jan Demming / Elly Meekel
13-12-2013

Omdat het kennelijk niet anders kan, - meldt Jan Demming, hoofdredacteur van de wijkkrant De Gondelkoerier en vrijwilliger in De Meent u met de nodige spijt, dat het voor de vele vrijwilligers, docenten, cursisten en andere bezoekers van wijkcentrum De Meent in Amstelveen-Zuid blijkbaar noodzakelijk is om tijdens een bijeenkomst op vreedzame wijze protest aan te tekenen tegen de desastreuze plannen van de nieuwe welzijnsorganisatie AanZ- Amstelveen.

Deze moet die per 1 januari 2014 de taken overnemen van Cardanus. Onder het motto ‘Houd De Meent zoals die is’ ondernemen we een mogelijk laatste ultieme poging om de directie van de nieuwe welzijnsorganisatie op andere gedachten te brengen, met name als het gaat om het ontslag van de huidige beheerders Jan-Willem Meij en Hans Schreurs die - respectievelijk 20 en 12 jaar - samen met de vele gebruikers, De Meent in een prima sfeer bijzonder goed draaiende weten te houden. Volgens AanZ-Amstelveen echter voldoen de twee plotseling niet meer. De bijeenkomst op het plein voor De Meent vond plaats op donderdag 12 december 2013.

De Meent Amstelveen
(Foto Jan Demming - 2013)

Het spandoek aan de voorgevel van De Meent met de tekst: 'Behoud De Meent, zoals hij is!!'


Houd De Meent zoals hij is! Hetzelfde beheer en onder dezelfde omstandigheden, waardoor De Meent zich al jaren onderscheidt als het best lopende buurthuis van Amstelveen. De opkomst tijdens de protestactie met meer dan 100 bezoekers was zeer geslaagd. Buiten De Meent werd de delegatie van AanZ-Amstelveen tegengehouden om uitleg te geven, waarom er – een week, voordat De Meent wegens vakantie wordt gesloten – met ingang van 1 januari 2014 nog praktisch niks zeker is.

Later 'mocht' de delegatie in het ontmoetingscentrum komen om namens bijna alle vrijwilligers, docenten en huurders, een toespraak van Elly Meekel aan te horen. De eis was, dat De Meent zou blijven, zoals die nu is, inclusief beide beheerders met dezelfde werkzaamheden. Eenmaal binnen werden door de bezoekers vragen gesteld over onder andere het al dan niet aannemen van de huidige twee beheerders van De Meent. Toen eenmaal bleek, dat één van hen, ondanks sterk aandringen vanuit de zaal, niet zou worden aangenomen, stond het publiek op en verliet massaal de zaal. Het ontslag van die ene beheerder was het enige wat die middag duidelijk werd.

De Meent Amstelveen
(Foto Jan Demming - 2013)

Elly Meekel, vrijwilliger, huurder en docente tijdens haar toespraak in De Meent


Elly Meekel, dirigente van Accordeonvereniging Concertina’s hield haar toespraak bij De Meent:

'De politiek en heel veel andere mensen hebben nu wel voldoende hun bezorgdheid uitgesproken, dat is fijn, maar wat gaan wij hier nu aan doen en wie neemt zijn, of haar verantwoordelijkheid?

Ik denk zeker, dat de gemeenteraad iets anders voor ogen had, dan dat wat nu met het huidige personeel, vrijwilliger en gebruiker van dit centrum gebeurt, maar ja dat is achteraf praten. Ons buurthuis lijkt verkocht en verkwanseld. En alle mensen die er voor gezorgd hebben, dat deze tent zo prachtig draait hebben geen enkel luisterend oor, of medezeggenschap in deze transactie gehad. Mensen die na elke falende directeur van Cardanus de boel weer bij elkaar gebracht hebben, mensen die na de brand van 2009 de zaak weer met heel veel inzet, enthousiasme en trots zijn gestart. Deze mensen hebben nu het gevoel massaal bij het grove vuil te worden gezet, omdat sommigen van hen niet in het profiel zouden passen. Er is ons door de wethouder beloofd, dat er voldoende fte was voor het beheer, dus 2 in de Meent en gezien de resultaten van onze beheerders in het verleden zijn wij er dan ook geen moment vanuit gegaan, dat de vertrouwde gezichten zouden verdwijnen.

De Meent Amstelveen
(Foto Jan Demming - 2013)

In de zaal luisteren de mensen aandachtig naar de toespraak


U schrijft in de krant van gisteren “de vrijwilliger” mag na 1 januari 2014 gewoon zijn werk hervatten, er komt geen hogere verantwoordelijkheid, of verzwaring van de taak. Er wordt zelfs over een contract gesproken. Waarom horen wij daar niets over en moet alles uit de media komen? Bijna is het zover volgende week zijn de kerstvakanties begonnen en er is nog te weinig duidelijkheid omtrent cursus, docent, verhuur en beheer.

Ik zal u vertellen, hoe ik het werk in een buurthuis ervaar. Het is eigenlijk precies als een orkest. In De Meent wordt mooie muziek gemaakt, de partituur is in 30 jaar op een gemoedelijke manier  ingestudeerd. De stabiele bas (de beheerders) zorgen voor een goede fundamentele basis. Waarop onze muziekpartijen, de vrijwilligers, de huurders, de docenten en de cursisten hun melodie kunnen laten floreren.

Ondanks de, volgens de gemeente, onbekwame dirigent Cardanus. Nu krijgen wij een nieuwe dirigent met muziek die niet toegankelijk is, deze muziek wordt ons niet, of nauwelijks uitgelegd, de baspartij, (de beheerders) wordt onstabiel. Het wankelt , de sfeer van het muziekstuk verandert, ook onderling.

Als de muziek voor ons duidelijk wordt en de baspartij weer stevig in het zadel zit, kan de nieuwe dirigent , AanZ-Amstelveen zijn muziekwerk gaan uitvoeren en zal hij medewerking krijgen van alle partijen en kan er wederom een mooi en goed muziekstuk worden ingestudeerd, maar blijft de partituur vaag en onduidelijk en de bas kent zijn partij niet meer, dan zal het  muziekwerk onstabiel, a muzikaal en ondoorzichtig gaan klinken.

De Meent Amstelveen
(Foto Jan Demming - 2013)

Het protestkoor onder leiding van Elly Meekel zingt 'Let Us Walk in Peace'


Op dit moment komt de dirigent nog wat arrogant op ons over, alsof alleen AanZ-Amstelveen de wijsheid in pacht heeft en wij 30 jaar met onze vinger in de neus hebben gezeten. De tweet die ‘één van de directeuren Dhr. Dion de Leuw op 26 november de wereld instuurde: “Het is moeilijk solliciteren als je jezelf de beste vindt” zou ik terug willen kaatsen: “Het is moeilijk een dergelijk bloeiend centrum over te nemen als je zo arrogant bent”. 

Ik wil u én de Amstelveense politiek dan ook dit advies geven, kom in ons centrum, u bent van harte welkom, laten wij samen het Welzijn Nieuwe Stijl een gezicht geven. Wij begrijpen, dat dingen anders moeten, maar behandel ons niet als onmondige kleine kinderen. Als u vegetariër bent willen wij nog wel steeds met een gerust hart kippensoep blijven eten.

Wij zijn hier met een heleboel naartoe gekomen om u te laten zien, dat wij allemaal achter deze uiteenzetting staan. Wij gaan allemaal voor het behoud van ons buurthuis met het huidige personeel en met de bestaande voorzieningen. Wij besluiten ons relaas met een song die Martin Luther King gebruikte “Let Us Walk in Peace” en laten wij hopen, dat ons buurthuis niet hetzelfde lot treft als deze man. Dank u wel.'


Deze actie is uitgegaan van de gebruiker van De Meent in de ruimste zin van het woord. En waar hebben wij ons hard voor gemaakt: Wij willen ons buurthuis behouden met huidig personeel en de bestaande voorzieningen.

Ik ben ook benaderd door de scholen en de Pionier heeft in hun laatste nieuwsbrief (pdf) aandacht geschonken aan het verdwijnen van de vaste beheerders.

Informatie beheer wijkcentrum De Meent

'Met enige verbazing heb ik vanuit het geruchtencircuit vernomen, dat met ingang van 1 januari 2014 het beheer van wijkcentrum De Meent niet langer wordt verzorgd door de huidige beheerders Jan-Willem en Hans. Bij navraag aan de beide beheerders blijkt dit ook het geval te zijn. Mijn verbazing zit hem vooral in het feit, dat er door zowel de Gemeente Amstelveen als de nieuwe verantwoordelijke ‘AanZ’, geen overleg gevoerd is met de mede gebruikers van het pand.

Van oudsher werkt onze school namelijk intensief en naar volle tevredenheid samen met De Meent en daarmee met de huidige beheerders. Gezien de functie van De Meent en de rol van de huidige beheerders, roept een eventueel besluit om het beheer in andere handen te leggen bij mij enkele vragen op, waarover ik mij zorgen maak. De zaken die mij momenteel het meest bezighouden zijn de volgende: In algemene zin wordt het ontmoetingscentrum keurig beheerd, worden er veelvuldig leuke activiteiten georganiseerd en heeft het een verzorgde uitstraling naar buiten.

Hiervan maken veel ouders en kinderen van onze school ook na schooltijd gebruik. Ik maak mij zorgen, dat bij wijziging van beheer, de allure van De Meent zal afnemen. Op en rond ons gebouw, maar ook in de directe omgeving, is in het verleden veelvuldig sprake geweest van vandalisme. In de weekenden en ’s avonds verschenen er zelfs gerieflijke zithoeken en werd er door jongeren op het dak gebarbecued.

Om dit te voorkomen, heeft de gemeente camera’s op het dak geplaatst. Sinds die tijd zijn er minder vernielingen gepleegd. De huidige beheerders zijn in staat om met de hulpmiddelen een veilige omgeving te creëren. Het is in ons allerbelang, dat dit gehandhaafd blijft. Sinds enige tijd ligt het beheer van de sportzalen niet langer bij de beheerders van De Meent, maar is het sportbedrijf hiervoor verantwoordelijk.

Sinds dit het geval is, zien wij, dat het opruimen en daarmee de kwaliteit van de gymtoestellen sterk afneemt. Ook de gangen rondom de gymzalen vervuilen. Deze zomer was de klimaatbeheersing niet in orde en ook schade aan de omgeving wordt niet opgemerkt. Rondom de gymzalen zijn gangen die de scholen en De Meent verbinden. Via de centrale ingang bij De Meent betreden verschillende groepen de sportzalen. Gelukkig houden de huidige beheerders van het ontmoetingscentrum er zicht op wie hier binnenkomt.

Hierdoor is de kans op insluiping in de scholen en de activiteitenruimtes van De Meent geminimaliseerd, houden zich geen hangjongeren in de gangen op. Ook is er minder kans op insluiping in de kleedkamers van de sportzalen. Ik heb met de brand van 2009 in mijn achterhoofd de zorgen over de kwaliteit van het gebouw en de buurt, samen met de collega directeuren van De Cirkel en Willem Alexanderschool, aan de gemeente Amstelveen en aan ‘AanZ’ kenbaar gemaakt.

Helaas hebben wij hierop nog geen reactie mogen ontvangen. Er zijn nog geen nieuwe beheerders aangesteld, dus we gaan er van uit, dat onze zorgen door de Gemeente Amstelveen en de nieuwe eigenaar ’AanZ’ serieus worden genomen. Ik houd u op de hoogte.' (Bron: directeur Michel Houttuin in Nieuwsbrief OBS de Pionier 10 december 2013)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.