Bijgewerkt: 25 oktober 2020

Advies 'Elke stem telt' voor elektronisch stemmen en tellen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
18-12-2013

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag 18 december 2013 met waardering het advies 'Elke stem telt' van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal in ontvangst genomen. Hij apprecieert het belangrijke werk, dat de commissie in korte tijd heeft verricht en streeft ernaar zo snel mogelijk een kabinetsstandpunt over het advies voor te bereiden.

plasterk Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Ronald Plasterk (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Minister Plasterk: ‘De opdracht aan de commissie was lastig, vanwege de complexe voorgeschiedenis van het elektronisch stemmen. Ondanks die complexiteit is de commissie met een eenduidig advies gekomen. Het advies lijkt te leiden tot verhoogd gebruikersgemak, inclusief voor groepen die moeite hebben met stemformulieren en dankzij het elektronisch tellen tot een snelle betrouwbare voorlopige verkiezingsuitslag op de verkiezingsavond. Ook lijken de betrouwbaarheid en privacy te zijn gewaarborgd.’

Stemmachine Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Een elektronische stemmachine tijdens de Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 22 november 2006 in Amstelveen


De commissie adviseert over te gaan tot elektronisch stemmen en tellen. Stemmen moet geschieden met een stemprinter waarmee de kiezer zijn keuze bepaalt en waarmee een papieren stembiljet wordt geprint. De stemprinter slaat de stem niet op en telt ook geen stemmen. Tellen gebeurt door de papieren stembiljetten te scannen. Het papieren proces moet leidend moet zijn, aldus de commissie.

Het advies bevat conform de taakopdracht onder andere een risicoanalyse voor het stemproces, een overzicht van de eisen die aan apparatuur en programmatuur gesteld moeten worden en een raming van kosten. Voor dat laatste heeft de commissie ook in kaart gebracht wat de huidige kosten zijn van het organiseren van de verkiezingen door gemeenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.