Bijgewerkt: 3 juni 2020

Afdelingsraad Rode Kruis vergadert

Nieuws -> Informatief

Bron: Rode Kruis Amstelveen
02-04-2012

Tweemaal per jaar vergadert de Afdelingsraad van het Rode Kruis te Amstelveen en nodigt iedereen die lid/donateur, of vrijwilliger is van het Rode Kruis uit om daarbij aanwezig te zijn en zijn of haar stem te laten horen.

rode kruis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gebouw van Rode Kruis aan het Hueseplein 15 in Amstelveen


Op donderdag 12 april 2012 om 20.00 uur is de vergadering in het Rode Kruisgebouw aan het Hueseplein 15 te Amstelveen. Op de agenda staan de jaarverslagen, de mededelingen van de voorzitter, het nieuws van de afzonderlijke activiteiten, de bestuurswisselingen (nieuw bestuur wordt gekozen) en de komst van de nieuwe beheerder.

Stukken liggen ter inzage ’s ochtends (9.00-12.00 uur) in het gebouw aan het Hueseplein, of kunnen opgevraagd worden via de e-mail: rodekruisaveen@hetnet.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.