Bijgewerkt: 19 januari 2021

Afvalscheiding in Amstelveen is prestatie van formaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2013

Het afvalbeleid in Amstelveen werpt zijn vruchten af. Het afvalscheidingspercentage is gestegen van 42% in 2009 naar 52% in 2013, aldus de Rekenkamer. Er is onder andere 6% meer GFT ingezameld, 1,3% meer plastic verpakkingen en 1% meer papier ten opzichte van 2009.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

In de groene bak moet de groente-, fruit- en tuinafval en in de grijze de restafval geplaatst worden


De Rekenkamercommissie van de gemeente Amstelveen deed dit jaar onderzoek naar het in 2012 ingezette nieuwe afvalbeleid van de gemeente Amstelveen. De centrale vraag in het rapport van de Rekenkamercommissie is of met het beleid de doelstelling wordt bereikt om tot een minimaal afvalscheidingspercentage te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De chauffeur van de zijlader is aan het oefenen om het afval precies in de grote container te kunnen loodsen. De nieuwe manier van afvalinzameling met de zijladers begon op maandag 29 maart 2010 in de wijk Bankras in Amstelveen


Uit het rapport blijkt, dat er meer plastic en GFT is ingezameld dan aangenomen in het Afvalbeleidsplan, en minder papier. Dat de doelstelling voor papier achterblijft is te herleiden naar de landelijke trend, dat het aanbod van papier daalt door de economische crisis.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie, (BBA) wethouder Groen en Reiniging


Of Amstelveen de doelstelling van 55% afvalscheiding haalt in 2015 hangt voor een groot deel af van de ontwikkeling van de papierinzameling. John Levie (BBA) wethouder Groen en Reiniging: “Dit rapport is een steun in de rug voor het ingezette afvalbeleid. Mijn waardering gaat uit naar onze inwoners die de moeite doen om daadwerkelijk meer waardevolle afvalstoffen apart aan te bieden.

Een verbetering van de afvalscheiding is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee”. Afval is de grondstof voor nieuwe producten. Door gerichte communicatie over het belang van afvalscheiding gaat Amstelveen voor 55% afvalscheiding in 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.