Bijgewerkt: 27 januari 2021

Afvoerpijp houtoven van pizzeria Gusto in het Oude Dorp verplaatst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-04-2018

Met het verplaatsen van de afvoerpijp lijkt een oplossing te zijn gevonden voor de rookuitstoot van het restaurant Gusto World of Pizza in het Oude Dorp van Amstelveen. Afgelopen zomer startten alle betrokken partijen een mediationtraject aan om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen. De uitkomst hiervan is een verschuiving van de afvoerpijp via het naastgelegen pand naar de zijkant van het gebouw. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

De locatie van de nieuwe rookafvoerpijp van pizzeria Gusto is nu tussen de twee gebouwen van de Dorpstraat 80 en 82


'De situatie bij Gusto was op termijn niet acceptabel. Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om tot een oplossing te komen. Goed dat deze nu op tafel ligt. Zowel in het belang van de bewoners als de ondernemer en zijn werknemers' - aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Vergunningen.Afvoerpijp via zijkant pand naar boven. In de nieuwe situatie komt de afvoerpijp tussen Dorpsstraat 80 en 82 recht omhoog aan de zijkant van nummer 82 langs het daarboven gelegen appartement, waardoor de uitstoot op een hoogte van ongeveer 12 meter naar buiten komt. De Vereniging van Eigenaren stemde in met deze oplossing. Er kan nog bezwaar worden gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning.

Handhaving en onderzoek GGD. Eerder startte de gemeente een handhavingstraject en een sommatie om te stoppen met het gebruik van de houtoven. Ook werd de GGD gevraagd onderzoek te doen naar een causaal verband tussen de gezondheidsklachten van omwonenden en de pizzeria. De GGD concludeerde dat er sprake was van een onwenselijke situatie met mogelijke gevolgen voor de gezondheid, maar dat het causaal verband niet viel aan te tonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.