Bijgewerkt: 24 januari 2021

Alle leerlingen van de Michiel de Ruyterschool in een gebouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2014

Herbert Raat, wethouder Onderwijs informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken i.v.m. de huisvesting van leerlingen van de Michiel de Ruyterschool:

Geachte dames en heren,

In onze brief aan u van 17 januari 2014 informeerden wij u over een tijdelijke inpandige oplossing voor de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit van de school. Na overleg met alle betrokkenen is echter gebleken, dat het mogelijk is het gebouw zodanig aan te passen, dat hierin permanent ruimte ontstaat om 18 groepen leerlingen te huisvesten. Dit is mogelijk door een aantal kantoorruimten buiten het gebouw te situeren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De feestelijke opening van de Brede School 'Michiel de Ruyter' vond plaats op vrijdagmiddag 7 oktober 2011 aan de Laan Rozenburg 6 in Amstelveen


Een en ander betekent, dat alle groepen van de Michiel de Ruyterschool dan zijn gehuisvest in één gebouw. Uiteraard biedt dit vele voordelen voor het onderwijs en de schoolorganisatie vergeleken met de huisvesting van de school op twee locaties. Bovendien is er dan sprake van een permanente oplossing van de ruimtebehoefte in plaats van een tijdelijke. Op korte termijn hopen wij u voor de beschikbaarstelling van het benodigde krediet met een nader uitgewerkt voorstel te benaderen.

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, wethouder onderwijs, Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.