Bijgewerkt: 24 januari 2021

Alliantie taal voor het leven in Amstelveen ondertekend

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb / Bibliotheek Amstelland
24-09-2014

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. We leven in een digitale kennissamenleving. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Veel mensen hebben echter beperkte (digitale) basisvaardigheden. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met de digitalisering van (overheids)diensten. Hun beperkte basisvaardigheden vormen een belemmering om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Onderzoek toont aan dat het hier gaat om 3 tot 4 miljoen Nederlanders - meldt de Stichting Lezen & Schrijven

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Presentatrice Leonie Sazias opent de bijeenkomst in de bibliotheek in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Initiatiefnemer Dorien Mijksenaar was uiteraard ook aanwezig: 'De gemeente moet het probleem van laaggeletterheid echt opsporen, want er is veel schaamte. Niet wachten, totdat mensen zichzelf melden voor een cursus, maar ze opzoeken!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur spreekt de aanwezigen toe


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Professor dr. Maurice de Greef tijdens zijn presentatie


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marja van Bijsterveldt, de bestuursvoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven aan het woord


Vlak na de Week van de Alfabetisering vond ook in regio Amstelland de ondertekening van de Alliantie Taal voor het Leven plaats op woensdagmiddag 24 september 2014. Het was een bijeenkomst om dan mee te denken over het terugdringen van laaggeletterdheid in de regio. Op deze dag ondertekenden verschillende gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit Amstelland de Alliantie Taal voor het Leven. In de regio willen ze zoveel mogelijk mensen naar een hoger taalniveau helpen, door samen met lokale en regionale partners de handen ineen te slaan. Op 24 september presenteerden ze daarom hun plannen voor de oprichting van een Taalhuis in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Mark Wijngaarde - 2014)

De ondertekenaars poseren voor het document: Alliantie taal voor het leven Amstelland


Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen van gedachten wisselen met andere aanwezigen over de beste oplossingen om laaggeletterdheid in de regio verder terug te dringen en deden ze ideeën op over, hoe ze hier zelf aan konden bijdragen. Onder leiding van presentatrice Leonie Sazias, ging Marja van Bijsterveldt de voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, wethouders Maaike Veeningen (Amstelveen), Gertjan van der Hoeven (Aalsmeer), Ria Zijlstra (Uithoorn), professor dr. Maurice de Greef, Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden van de Vrije Universiteit van Brussel en Christine Kempkes directeur van de Bibliotheek Amstelland met elkaar en met de aanwezigen in gesprek over de aanpak van laaggeletterdheid en de mogelijkheden van een Taalhuis. Aan het einde van de bijeenkomst werd door de deelnemers van de Alliantie Taal voor het Leven in Amstelland bevestigd door het ondertekenen van de overeenkomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.