Bijgewerkt: 25 februari 2020

Amstelland Bibliotheeken grote verliezer bezuinigingsronde

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelland Bibliotheeken
08-10-2010

Het wordt steeds duidelijker, dat gemeentelijke bezuinigingen niet aan Amstelland Bibliotheken voorbij zullen gaan. Om de openbare bibliotheek als publieke voorziening in tijden van digitalisering met de tijd mee te laten gaan, moet juist op innovatie worden ingezet.

Dat de economische recessie gevolgen gaat hebben voor de subsidieverstrekking aan openbare bibliotheken is helder. Wat zorgen baart is, de sterk uiteenlopende hoogte van de kortingen, landelijk met uitschieters tot 45 procent waarbij Amstelveen met 40% in de top staat.

De aankondiging van de gemeente Amstelveen betreft het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 dat op 8 oktober 2010 naar de raad is gestuurd. De besluitvorming hierover in de raad zal op 10 november plaatsvinden, waarbij duidelijk zal worden wat de maatregelen voor Amstelland Bibliotheken precies inhouden.

Bibliotheek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Internetters in de bibliotheek op het Stadsplein van Amstelveen


Amstelland Bibliotheken zal voor die tijd zeker gebruik maken van de mogelijkheid tot inspraak. Na de besluitvorming ontvangt Amstelland Bibliotheken een beschikking over de bezuinigingen op de subsidies. Hierna staan Amstelland Bibliotheken nog de  nodige rechtsmiddelen ter beschikking.

Voor Amstelland Bibliotheken nopen de (aangekondigde) bezuinigingen op de subsidies tot het maken van scherpe keuzes. Het college uitvoeringsprogramma gaat uit van een taakstellende bezuiniging van 200.000 euro, het sluiten van Amstelveen Informatie in bibliotheek Stadsplein met bijvoorbeeld alles over gebiedsontwikkeling A9 moet de gemeente 50.000 opleveren en het versleutelen van inwoneraantallen moet nog eens 70.000 opleveren.

Dit betekent, dat het subsidieplafond voor Amstelland Bibliotheken per 1 januari 2011 structureel wordt verlaagd met 70.000 euro en na bezuiniging 2.130.000 bedraagt. Per 1 januari 2012 wordt het subsidieplafond structureel met 200.000 euro verlaagd tot 1.930.000.

Naast de verlaging zijn er aanvullende bezuinigingenvoorstellen. Zo zal de begane grond van Bibliotheek Stadsplein commercieel worden verhuurd;opbrengst 250.000 euro. Als laatste is de sluiting van bibliotheek Westwijk voorgeteld; opbrengst 350.000 euro. Volgens het college moet dit met een kritische blik eerst nader onderzocht worden. In totaal gaat het om 870.000 aan kortingen en opbrengsten op een subsidie van nu nog 2.200.000 euro (40%).

Het is de vraag, of de ambitie die de vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten bij het ondertekenen van het Bibliotheekcharter 2010-2012 verwoordden nog wel haalbaar is :“Deze kabinetperiode werken de minister van OCW, de provincies, de gemeenten en de bibliotheeksector aan een proces van bibliotheekinnovatie.
Dit proces heeft tot doel de dienstverlening van de openbare bibliotheken beter te laten aansluiten bij maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en bij de behoefte van de burger”.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.