Bijgewerkt: 16 juli 2020

Amstelveen wil NS spoorlijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
25-01-2008

Amstelveen wil, als grootste gemeente zonder NS-station, graag een aansluiting op het spoorwegnet. ,,Juist nu volop gekeken wordt naar de A9 tunnel willen we een signaal afgeven,” zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,We denken dan ook aan een Oost-West verbinding, Schiphol, Amstelveen, Almere. Amstelveen kan zo’n verbinding met 80 duizend inwoners een hoge vervoerswaarde geven.”

Hoe de lijn gestalte moet krijgen, bijvoorbeeld met extra tunnelbuizen naast de A9, moet nog nader worden uitgezocht. Maar is het slim, een dure nieuwe spoorlijn dichtbij en parallel aan het spoor via de Zuidas? ,,Er zijn wel meer plekken waar sporen dicht bij elkaar liggen,” zegt beleidsambtenaar Ruud Bijl van de gemeente. ,,Een spoorlijn via Amstelveen zou wat betreft frequenties of materieel een ander karakter kunnen krijgen dan de lijn via de Zuidas.

Zo ver hebben we het idee nog niet concreet doorgedacht. Er is ook nog geen contact over met NS.” Amstelveen geeft de voorkeur aan een oostwest spoorverbinding boven noordzuid, bijvoorbeeld langs het Amsterdamse Bos. ,,Voor noordzuid zetten we nu zwaar in op de Noord-Zuidlijn,” zegt Bijl. ,,Amstelveen heeft verder een goed Noord-Zuid gericht busnet, maar in Oost-West richting is er veel minder. Doortrekking van de Noord-Zuidlijn biedt bovendien perspectief op verdere verlenging richting Uithoorn.”

De gemeente heeft de wens voor een spoorlijn opgenomen in de concept Verkeers en Vervoersvisie. Andere onderdelen van die visie zijn het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Westwijk, de aanleg van een OV-knooppunt aan de oostkant van het centrum en ideeën over een overstappunt van auto op openbaar vervoer aan de zuidkant van Amstelveen.

De visie gaat ook in op fietsen, auto en vrachtverkeer en milieuvriendelijke voertuigen. Over de visie wordt donderdag 24 januari 2008 een informatieavond gehouden in het raadhuis van 18.30 tot 20 uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.